Zapraszamy do udziału w cyklu 15 warsztatów online poświęconych tematyce europejskiej oraz działalności Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce!

Dlaczego warto wziąć udział w warsztatach?

 • Poszerzysz wiedzę o Unii Europejskiej i obecnych priorytetach KE
  oraz działalności Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.
 • Dowiesz się jakie możliwości daje UE młodym ludziom w zakresie staży bądź
  podjęcia pracy w instytucjach unijnych.
 • Poznasz pracowników instytucji unijnych, ekspertów zajmującymi się tematyką
  europejską, aktywistów i przedstawicieli sektora pozarządowego.
 • Otrzymasz certyfikat wydany przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej
  w Polsce.
 • 3 najaktywniejsze osoby w trakcie całego cyklu warsztatów wezmą udział
  w wizycie studyjnej w Brukseli w 2022 roku (dokładny termin wizyty studyjnych
  w Brukseli zależy od sytuacji epidemiologicznej i przyjętego reżimu
  sanitarnego w instytucjach UE).

Dla kogo skierowane są warsztaty?

 • Zapraszamy młodzież (od 18 lat) i studentów zainteresowanych
  tematyką europejską.

Format Warsztatów Europejskich

 • Warsztaty Europejskie będą odbywać się na platformie Zoom
 • W trakcie ich trwania zostaną omówione najważniejsze zagadnienia
  dotyczące UE oraz odbędzie się dyskusja z zaproszonym prelegentami.
 • Po zakończeniu debaty uczestnicy będą będą brali
  udział w warsztatach, których zadaniem będzie wypracowanie
  pomysłów i konkluzji, które zostaną przekazane Przedstawicielstwu
  Komisji Europejskiej w Polsce.

Szczegóły udziału w Warsztatach Europejskich

 • Spotkania będą odbywać się regularnie na platformie Zoom w czwartki
  od 3 lutego 2022 roku.
 • Warsztaty będą trwać do 75 minut.
  Daty kolejnych spotkań online będą podawane uczestnikom z tygodniowym
  wyprzedzeniem.
 • Udział w warsztatach jest całkowicie bezpłatny.
 • Wysłanie formularza zgłoszeniowego oznacza wyrażenie chęci udziału
  w całym cyklu 15 warsztatów online.
 • O zakwalifikowaniu na warsztaty decyduje data wysłania formularza
  zgłoszeniowego z uwzględnieniem zachowania parytetu płci.
 • W przypadku większej liczby zainteresowanych zostanie przygotowana lista
  rezerwowa.
 • Dopuszczalne są 3 nieobecności, w sytuacji kiedy zakwalifikowana osoba nie
  weźmie udziału w 4 warsztacie to zostanie usunięta z listy uczestników, a na jej
  miejsce zostanie zaproszona osoba z listy rezerwowej.

Zapisz się!