W styczniu i lutym platforma learningowa programu Interreg Europa organizuje spotkania poświęcone kwestiom mniejszego zużycia ropy w różnych regionach Europy, napraw i ponownego wykorzystania w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym oraz transformacji sektora kultury i kreatywnego.

Spotkania będę prowadzone w formule online, w języku angielskim.

  • 24 stycznia How to cut oil use in Europe’s regions

https://www.interregeurope.eu/policy-learning-platform/events/how-to-cut-oil-use-in-europes-regions

  • 26 stycznia Reuse and repair in the circular economy

https://www.interregeurope.eu/policy-learning-platform/events/reuse-and-repair-in-the-circular-economy

  • 31 stycznia Cultural and Creative Industries I: Towards a green and digital Europe

https://www.interregeurope.eu/policy-learning-platform/events/cultural-and-creative-industries-i-towards-a-green-and-digital-europe

  • 7 lutego Cultural and Creative Industries II: Towards a more social Europe

https://www.interregeurope.eu/policy-learning-platform/events/cultural-and-creative-industries-ii-towards-a-more-social-europe

Pełna oferta platformy learningowej Interreg Europa

Platforma learningowa to projekt strategiczny programu Interreg Europa 2021-2027. Z bezpłatnych usług mogą korzystać m.in. władze centralne i jednostki samorządu terytorialnego (władze regionalne i lokalne). Oferta obejmuje:

pomoc doradczą w zakresie polityk rozwoju regionalnego:  https://www.interregeurope.eu/policy-helpdesk

tematyczne publikacje, np. dotyczące sektora rolno-spożywczego, zarządzania innowacjami itp. https://www.interregeurope.eu/policy-solutions/policy-briefs

tematyczne warsztaty i webinaria, np. na temat nowych technologii i digitalizacji w sektorze publicznym – z dotychczasowych spotkań są dostępne nagrania, https://www.interregeurope.eu/policy-solutions/event-learnings

bazę dobrych praktyk z przykładami rozwiązań z powodzeniem stosowanych m.in. w państwach UE https://www.interregeurope.eu/policy-solutions/good-practices

wzajemne oceny (ang. peer review) https://www.interregeurope.eu/peer-review
Władze publiczne mogą korzystać z pogłębionej analizy wybranego zagadnienia rozwoju regionalnego, istotnego dla ich regionu, powiatu, czy gminy. We wzajemnej ocenie uczestniczą eksperci platformy learningowej oraz praktycy z Europy, z doświadczeniem w wybranym temacie (np. gospodarki o obiegu zamkniętym, logistyki miejskiej, systemów voucherów/wsparcia dla  beneficjentów itd.). W wyniku analizy powstają propozycje rozwiązań, rekomendacje, plany działania. Dwudniowe spotkania odbywają się w formie stacjonarnej lub online. Program może partycypować w kosztach organizacji oceny (np. tłumaczenia, cateringu).

sesje matchmakingowe https://www.interregeurope.eu/matchmaking-session
Sesja matchmakingowa to krótsza wersja wzajemnej oceny – trwa dwie godziny. Polega na dostosowanej do potrzeb odbiorcy analizie wybranego zagadnienia rozwoju regionalnego. W sesji uczestniczą eksperci platformy learningowej oraz praktycy z Europy.

Kto pyta — nie błądzi. I warto zawsze wiedzieć więcej — dla wspólnego dobra nas wszystkich.