Do Polski przyleci dzisiaj (2 marca) dwoje unijnych komisarzy – komisarz ds. wewnętrznych Ylva Johansson oraz komisarz ds. zarządzania kryzysowego Janez Lenarčič. Komisarze udadzą się do punktu granicznego w Medyce na granicy polsko-ukraińskiej, aby zapoznać się z bieżącą sytuacją związaną z napływem uchodźców i ocenić zakres potrzebnej pomocy. Spotkają się z przedstawicielami Straży Granicznej i osobami przybywającymi do Polski.  Komisarze spotkają się także z przedstawicielami organizacji humanitarnych oraz odwiedzą punkt recepcyjny. Ponadto komisarz Johansson odbędzie dwustronne spotkanie z wiceministrem Spraw Wewnętrznych Bartoszem Grodeckim, a komisarz Lenarcic odwiedzi tereny przygraniczne.