Jako że sytuacja humanitarna na Ukrainie pogarsza się, a sąsiednie kraje przyjmują Ukraińców uciekających ze swojego kraju, Komisja Europejska działa na wielu frontach, aby zapewnić pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych.

Pomoc humanitarna UE

W ramach pilnego apelu ONZ o pomoc, Komisja zapowiada dodatkowe 90 mln euro na programy pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych, aby pomóc ludności cywilnej dotkniętej wojną na Ukrainie. Fundusze pomogą ludziom przebywającym wewnątrz Ukrainy i w Mołdawii. Ta nowa pomoc humanitarna UE zapewni żywność, wodę, zdrowie, schronienie i pomoc w zaspokojeniu podstawowych potrzeb.

Unijny Mechanizm Ochrony Ludności

Komisja koordynuje również dostarczanie pomocy materialnej na Ukrainę za pośrednictwem unijnego mechanizmu ochrony ludności. Oferty pomocy pochodzą obecnie z 20 państw członkowskich: Austrii, Belgii, Chorwacji, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Włoch, Irlandii, Łotwy, Litwy, Malta, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja i Holandia i obejmują 8 milionów podstawowych artykułów opieki medycznej i wsparcia ochrony ludności. Pierwszy ładunek ciężarówki ze Słowenii dotarł wczoraj do Kijowa.

Mołdawia uruchomiła mechanizm wspierania Ukraińców przybywających do kraju. Austria, Francja i Holandia zaoferowały już Mołdawii pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych w postaci przedmiotów zapewniających schronienie i pomocy medycznej.

Komisja jest w stałym kontakcie z innymi krajami sąsiadującymi z Ukrainą i jest gotowa udzielić dalszej pomocy zgodnie z zapotrzebowaniem.

– Cywile płacą najwyższą cenę za nielegalną rosyjską agresję militarną na Ukrainę. Wojna grozi wysiedleniem milionów Ukraińców, co prowadzi do gwałtownego wzrostu potrzeb humanitarnych. Wewnątrz Ukrainy, ale także w sąsiednich krajach, w których Ukraińcy szukają bezpieczeństwa. UE w pełni solidaryzuje się z narodem ukraińskim, a nasze początkowe finansowanie pozwoli naszym partnerom humanitarnym dostarczyć pilnie potrzebną pomoc. Zachęcam całą międzynarodową społeczność darczyńców, aby także hojnie odpowiedziała – zakomunikował komisarz ds. zarządzania kryzysowego – Janez Lenarčič.