Unia Europejska zastosowała sankcje wobec kremlowskich ośrodków dezinformacji i manipulacji informacjami. Zgodnie z niedzielną zapowiedzią przewodniczącej Komisji Ursuli von der Leyen Rada Unii Europejskiej postanowiła z dniem dzisiejszym zawiesić w Unii odbiór państwowych mediów szerzących dezinformację – Russia Today i Sputnik.

Przewodnicząca Ursula von der Leyen powiedziała: W obecnej wojnie słowa mają znaczenie. Jesteśmy świadkami masowej propagandy i dezinformacji na temat mającego miejsce dramatycznego ataku na wolny i niezależny kraj. Nie możemy pozwolić piewcom Kremla na toksyczne kłamstwa uzasadniające wojnę Putina lub na zapoczątkowanie podziałów w Unii.

Wysoki przedstawiciel i wiceprzewodniczący Josep Borrell powiedział: Systematyczna manipulacja informacjami i dezinformacja prowadzone przez Kreml są stosowane jako narzędzie operacyjne w ataku Kremla na Ukrainę. Działania te są również poważnym i bezpośrednim zagrożeniem dla porządku publicznego i bezpieczeństwa publicznego Unii. Dziś czynimy ważny krok przeciwko operacji manipulacyjnej Putina i odcinamy rosyjskim, kontrolowanym przez państwo, mediom dostęp do UE. Już wcześniej nałożyliśmy sankcje na władze Russia Today, w tym na redaktor naczelną tej stacji Margaritę Simonian; logiczną konsekwencją jest zatem napiętnowanie również działań, jakie wspomniane organizacje prowadzą w ramach Unii.

Russia Today i Sputnik odgrywają zasadniczą rolę we wspieraniu rosyjskiej agresji na Ukrainę. Prowadzone przez te organizacje działania są poważnym i bezpośrednim zagrożeniem dla porządku publicznego i bezpieczeństwa publicznego Unii. Obie organizacje stanowią część skoordynowanej akcji służącej manipulowaniu informacjami, w tym dezinformacji, co od 2015 r. jest dokumentowane przez grupę zadaniową East StratCom Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych.

Ze względu na powagę sytuacji i w odpowiedzi na działania Rosji służące destabilizacji sytuacji na Ukrainie wprowadzenie dalszych środków ograniczających oraz zawieszenie działań nadawczych Russia Today i Sputnik w Unii lub wymierzonych w Unię jest konieczne i zbieżne z podstawowymi prawami i wolnościami. Sankcje te obejmują wszystkie środki transmisji i dystrybucji, na przykład za pośrednictwem telewizji kablowej, satelitarnej, IPTV, platform, stron internetowych i aplikacji. Zawiesza się wszystkie odpowiednie licencje, zezwolenia i porozumienia dotyczące dystrybucji. Środki te obejmują wszystkie państwa członkowskie UE i są bezpośrednio stosowane ze skutkiem natychmiastowym.

Współpraca z niezależnymi organami regulacyjnymi ds. mediów, a także między tymi organami, w ramach Europejskiej Grupy Regulatorów ds. Audiowizualnych Usług Medialnych (ERGA) ma zasadnicze znaczenie, aby zagwarantować, że operatorzy sprawnie wdrożą przyjęte środki. Niektóre organy regulacyjne podjęły już na swoich terytoriach, zgodnie z unijnymi przepisami dotyczącymi mediów audiowizualnych, konkretne działania ograniczające rosyjskie aktywa związane z dezinformacją, manipulacją informacjami i ingerencją w informacje.

Kontekst

Szereg organów regulacyjnych państw członkowski UE podjęło już działania przeciwko rosyjskim kontrolowanym przez państwo nadawcom i kanałom, które są zaangażowane w ekosystem dezinformacji i manipulacji informacjami (np.: Estonia, Łotwa, Litwa, Polska), natomiast Niemcy zakazały nadawania niemieckiej edycji programów telewizji Russia Today z powodu braku licencji.

W ubiegłym roku doszło do bezprecedensowego stłumienia niezależnych mediów w Rosji. Władze rosyjskie zastosowały drakońskie ustawodawstwo – w szczególności ustawę o zagranicznych agentach – aby zakneblować niezależne media i poszczególnych dziennikarzy uważanych za krytycznych wobec rządu. Rosyjscy dziennikarze zostali zastraszeni, byli ścigani sądownie i zmuszeni do ucieczki z kraju tylko z powodu wykonywanej przez siebie pracy. Jest to niedopuszczalne.

Swobodny dostęp do informacji to prawo podstawowe zapisane w Powszechnej deklaracji praw człowieka i w art. 10 europejskiej konwencji praw człowieka: UE będzie nadal wspierać wolność i pluralizm mediów na całym świecie.

Dodatkowe informacje:

Link do nałożonej sankcji

Strona internetowa ERGA: https://erga-online.eu/

EUvsDisinfo: www.euvsdisinfo.eu

Ukraina: sankcje wobec wspieranych przez Kreml mediów Pobierz (44.639 kB – PDF)

Kontakty dla prasy

IP/22/1490