W 2020 roku Unia Europejska po raz kolejny wzmocniła swoją wiodącą pozycję wśród największych eksporterów produktów rolno-spożywczych na świecie. Z opublikowanego dziś sprawozdania wynika, że jeśli chodzi o import – UE stała się trzecim co do wielkości importerem po Stanach Zjednoczonych i Chinach.

Rok 2020 był wyjątkowo trudnym, ale udanym rokiem dla unijnego handlu produktami rolno-spożywczymi, który osiągnął łączną wartość 306 mld euro: eksport 184 mld euro a import 122 mld euro. Obie powyższe wartości nieznacznie wzrosły, odpowiednio o 1,4% i 0,5% w stosunku do roku 2019.

Handel międzynarodowy odegrał kluczową rolę w łagodzeniu niszczycielskich skutków gospodarczych pandemii COVID-19 i okazał się głównym narzędziem zwiększania odporności. UE jest największym blokiem handlowym, a jej pozycja w handlu światowym opiera się na szerokiej sieci umów o wolnym handlu (FTA).

Wspieranie otwartego i sprawiedliwego handlu jest priorytetem politycznym Komisji Europejskiej i przynosi ogromne korzyści naszym rolnikom – mówi Janusz Wojciechowski – komisarz do spraw rolnictwa. Sukces handlu produktami rolnymi wiąże się wyraźnie ze wspólną polityką rolną, dzięki której wspierana jest konkurencyjność i innowacyjność, a także z doskonałą renomą unijnych produktów uznawanych za bezpieczne, wyprodukowane w sposób zrównoważony, bogate w składniki odżywcze i o wysokiej jakości – dodaje.

UE eksportuje szeroką gamę produktów ze wszystkich etapów łańcucha wartości, co świadczy o konkurencyjności unijnego sektora rolno-spożywczego w różnych klasach produktów, od towarów po wysoko przetworzone produkty przemysłu spożywczego. W imporcie do UE wyraźnie przeważają z kolei podstawowe produkty żywnościowe i produkty paszowe, które stanowią około 75% łącznego importu.

Jeśli chodzi o kategorie produktów, eksport wieprzowiny i pszenicy znacząco przyczynił się do ogólnego wzrostu unijnego eksportu produktów rolno-spożywczych. Wzrost importu produktów rolno-spożywczych do UE wynikał głównie ze wzrostu wartości w przywozie nasion oleistych, kwasów tłuszczowych i wosków, oleju palmowego, owoców i nasion soi.

Wzrost eksportu unijnych produktów rolno-spożywczych w 2020 roku odnotowano głównie do Chin, Szwajcarii oraz regionu Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Wartość eksportu z UE najbardziej spadła do Stanów Zjednoczonych, Turcji, Singapuru i Japonii. Jeśli chodzi o import do Unii, źródłem wzrostu była Kanada. Jednocześnie import do UE pod względem wartości zmniejszył się najbardziej ze Zjednoczonego Królestwa, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych.
W minionym roku Zjednoczone Królestwo było najważniejszym partnerem UE w handlu produktami rolno-spożywczymi, z udziałem wynoszącym 23% w łącznym eksporcie produktów rolno-spożywczych z UE i 13% w łącznym imporcie tych produktów do Unii.