Pomoc humanitarna w wysokości 175 mln euro przewidziana na 2022 rok jest wyrazem solidarności UE wobec osób z krajów Afryki Zachodniej i Środkowej znajdujących się w trudnej sytuacji. Środki finansowe zostaną przeznaczone na projekty humanitarne w następujących ośmiu krajach: Burkina Faso (23,5 mln euro), Kamerun (16 mln euro), Republika Środkowoafrykańska (17 mln euro), Czad (26,5 mln euro), Mali (25 mln euro), Mauretania (8,5 mln euro), Niger (24 mln euro) oraz Nigeria (34 mln euro).

 Złożony kryzys humanitarny nadal dotyka ludność Afryki Zachodniej i Środkowej. Regularnie dochodzi do poważnych naruszeń wobec dzieci, przemocy ze względu na płeć, uprowadzeń i napaści, arbitralnych aresztowań i egzekucji pozasądowych. Potrzeby humanitarne dodatkowo pogłębia bezprecedensowy kryzys żywnościowy, klęski żywiołowe, zmiana klimatu i pandemia COVID-19. Pomoc UE zostanie wykorzystana do zaspokojenia podstawowych potrzeb, w tym w zakresie żywności, opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa, a także lepszego dostępu do bezpiecznej wody pitnej – powiedział komisarz do spraw zarządzania kryzysowego – Janez Lenarčič.

Pomoc humanitarna UE w krajach Afryki Zachodniej i Środkowej ma na celu:

  • zapewnienie ratującej życie pomocy osobom dotkniętym konfliktem oraz społecznościom przyjmującym osoby, które musiały uciec;
  • zapewnienie ochrony osobom znajdującym się w trudnej sytuacji i wspieranie poszanowania międzynarodowego prawa humanitarnego i zasad humanitarnych;
  • wsparcie w radzeniu sobie z kryzysami żywnościowymi i poważnym niedożywieniem wśród dzieci poniżej 5. roku życia;
  • zwiększenie skuteczności natychmiastowej reakcji w zakresie podstawowych usług dla najsłabszych grup społecznych, zwłaszcza jeśli chodzi o powszechną opiekę zdrowotną lub edukację dla dzieci dotkniętych kryzysem humanitarnym; oraz
  • wzmocnienie gotowości wrażliwych społeczności na sytuacje kryzysowe, takie jak masowe przesiedlenia ludzi, powtarzające się kryzysy żywnościowe lub związane z klimatem.

Pomoc stanowi część szerszego wsparcia, jakiego UE udziela regionowi, w tym w ramach wkładu „Drużyny Europy” w globalną reakcję na pandemię koronawirusa, wsparcia na rzecz działań w zakresie dystrybucji szczepionek za pośrednictwem programu COVAX oraz inne działania zapewniające długoterminowe wsparcie na rzecz wzmocnienia słabych systemów opieki zdrowotnej.

Kontekst

Region Afryki Zachodniej i Środkowej jest jednym z najbiedniejszych i najsłabszych regionów świata. Doświadcza on poważnych przedłużających się i powtarzających się kryzysów humanitarnych spowodowanych konfliktami i pogłębionych przez brak bezpieczeństwa żywnościowego, chroniczne niedożywienie, zagrożenia naturalne, epidemie i zmianę klimatu. W 2021 roku ponad 35,2 mln osób w regionie potrzebowało natychmiastowej pomocy.

Same działania humanitarne nie są w stanie rozwiązać źródłowych i często strukturalnych przyczyn kryzysów humanitarnych w regionie. W związku z tym UE stosuje i promuje podejście oparte na potrójnym powiązaniu (pomoc humanitarna-rozwój-pokój), w ramach którego darczyńcy współpracują ze sobą w celu dalszego zwiększenia spójności działań między podmiotami udzielającymi pomocy humanitarnej i rozwojowej a podmiotami zajmującymi się stabilizacją.

W 2021 roku UE wsparła interwencje humanitarne w regionie kwotą ponad 265 mln euro. Część tych środków została wykorzystana na pomoc w walce z kryzysem żywnościowym w regionie, dotykającym głównie ludzi na obszarach objętych konfliktami. Pomoc humanitarna UE wspiera osoby dotknięte konfliktem i brakiem bezpieczeństwa, zapewniając im schronienie, natychmiastową pomoc żywnościową i żywieniową, dostęp do opieki zdrowotnej i czystej wody, leczenie niedożywionych dzieci i ochronę osób znajdujących się w trudnej sytuacji.

Ponadto Komisja Europejska przeznaczyła 100 mln euro z budżetu pomocy humanitarnej na wsparcie kampanii szczepień w krajach w Afryce o krytycznych potrzebach humanitarnych i słabych systemach opieki zdrowotnej. Co najmniej 25 mln EUR z tej kwoty posłuży do finansowania szczepień dla osób z krajów Afryki Zachodniej i Środkowej znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji.