Podnoszenie świadomości na temat jednolitego portalu cyfrowego UE
Portal Twoja Europa, pierwsze źródło informacji dla obywateli i przedsiębiorstw o ich prawach w całej Unii Europejskiej, jest na najlepszej drodze, aby stać się „jednolitą cyfrową bramą” Unii, zapewniając znacznie więcej niż tylko praktyczne informacje.

By najważniejsze wiadomości jeszcze szybciej docierały do obywateli Unii, Dyrekcja Generalna ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP (DG GROW) bierze udział w wirtualnym roadshow — czyli pokazie objazdowym w całej UE. Jednym z następnych przystanków jest Belgia, gdzie właśnie odbywa się wydarzenie poświęcone prawom konsumentów.

Anita Haase (DG GROW), odpowiedzialna za promocję portalu Twoja Europa i jednolity portal cyfrowy, wyjaśnia, dlaczego obywatele powinni przyłączyć się do tej podróży i jak kształtuje się ta nowa wirtualna brama prowadząca do jednolitego rynku UE.

— Celem cyfrowego roadshow jest zwiększenie świadomości na temat portalu i jego funkcji oraz ugruntowanie pozycji marki Twoja Europa — mówi Anita Haase. — Kiedy obywatele lub przedsiębiorstwa pukają do tych wirtualnych drzwi, mogą nie tylko znaleźć pozbawione specjalistycznego żargonu informacje o życiu, pracy, studiowaniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej w dowolnym kraju Unii, ale teraz mogą być także kierowani na krajowe strony internetowe zawierające przepisy obowiązujące w tym konkretnym kraju.

— A do końca 2023 r. użytkownicy będą mogli przejść przez 21 procedur administracyjnych całkowicie online — wyjaśnia Anita Haase.

I tak, rejestracja samochodu, składanie wniosku o akt urodzenia i inne czynności administracyjne będą odbywać się online zgodnie z zasadą „jednorazowości”. Złożenie dokumentów lub danych będzie konieczne tylko raz, ponieważ organy w UE będą mogły przekazywać wszystkie informacje za granicę. — Prace wciąż trwają — mówi Anita Haase. — Ale niektóre puzzle jednolitej bramy cyfrowej już ułożyliśmy.

Na cyfrowej drodze w całej Europie

Aby uczcić te ostatnie pierwsze kroki i zwrócić uwagę obywateli i firm na ten projekt, Anita Haase i jej koledzy na początek przygotowali duże wydarzenie inauguracyjne. — Najpierw myśleliśmy o zespole, który grałby na żywo na dużym lotnisku lub dworcu kolejowym. Tak, byśmy mogli powiedzieć podróżnym, którzy mają zamiar w pełni wykorzystać swoje prawa do swobodnego przemieszczania się, w jaki sposób zmodernizowana Twoja Europa może im pomóc.

W czasach pandemii trzeba było jednak ów pierwotny pomysł porzucić i skorzystać z rozwiązania internetowego. Tak powstało Digital Roadshow, z „przystankami” w większości państw członkowskich. Tematyka każdego wydarzenia przygotowana jest w lokalnym języku i za każdym razem jest inna: obejmuje różne tematy, począwszy od praw pasażerów, pracy za granicą czy rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Twoja Europa, jednolity portal cyfrowy UE — więcej niż praktyczne informacje
Użytkownicy mogą teraz znacznie szybciej znaleźć to, czego szukają, dzięki ulepszonej funkcji wyszukiwania, która indeksuje również portale krajowe.
Gdy linki kierują ich do krajowych witryn internetowych, informacje są podawane nie tylko w języku lokalnym, ale także w języku angielskim.

Firmy i obywatele mają teraz więcej możliwości znalezienia usług wsparcia, które mogą pomóc im na przykład w rozwiązaniu sporu dotyczącego zakupu online, znalezieniu pracy w innym kraju lub uzyskaniu opieki medycznej za granicą.
Obecnie istnieje również „narzędzie dotyczące przeszkód na jednolitym rynku”, za pomocą którego użytkownicy mogą przekazywać informacje zwrotne i wyjaśniać napotkane przeszkody.

— Chociaż państwa członkowskie chętnie promują portal, nie zawsze było łatwo przekonać je do udziału w tym cyfrowym roadshow — przyznaje Anita Haase.
A na drodze pojawiły się kolejne wyzwania, ponieważ roadshow był całkowicie nową koncepcją dla DG GROW. — Uczymy się na bieżąco i za każdym razem, choćby wtedy, gdy uzyskujemy informacje zwrotne i wskazówki z poprzedniego wydarzenia na następny przystanek. Nigdy wcześniej nie pracowaliśmy też z influencerami, którzy kontaktują się ze swoimi obserwatorami, informując ich o portalu i zapraszając do aktywnego zaangażowania się w to wydarzenie cyfrowe. Nie byliśmy więc do końca pewni, jak to się potoczy. Ale już teraz możemy potwierdzić, że przynoszą one prawdziwą wartość dodaną!

Wysiadka na Malcie: gotowi na następne przystanki

Anita Haase mówi także, że format ukształtował się już podczas drugiego roadshow, zorganizowanego wspólnie z Maltą, i nadał całemu przedsięwzięciupozytywny ton. — To było tak, jakby lody zostały przełamane, a krajowi koordynatorzy z innych krajów, którzy mogli śledzić to wydarzenie w języku angielskim, byli teraz gotowi, by naprawdę się do niego przyzwyczaić i sprawić i by ich impreza była równie wielkim sukcesem jak maltańska.

Wydarzenie przyciągnęło znacznie więcej gości, niż przewidywali Anita Haase i jej koledzy, a energia i entuzjazm wpływowych osób doprowadziły do wielu postów w mediach społecznościowych i interakcji.

Belgia jest jednym z kolejnych przystanków na liście, z wydarzeniem w języku francuskim i niderlandzkim — wraz z tłumaczeniem symultanicznym — i wpływowymi osobami z obu stron granicy językowej. Temat wybrany przez Belgów to prawa konsumentów przy zakupie i sprzedaży produktów oraz usług na jednolitym rynku UE. Wydarzenie będzie dotyczyło tez takich tematów, jak nowe zasady handlu elektronicznego, zrozumienie praw transgranicznych, zakupy w kontekście COVID-19 i nie tylko. Uzupełnieniem Digital Roadshow jest kampania w serwisie YouTube, obecność w mediach społecznościowych i reklama w wyszukiwarkach — tak, by jak najwięcej osób znalazło drogę do Twojej Europy, jedynej cyfrowej bramy Unii Europejskiej.