Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa UE  Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego zaprasza na seminarium Ściganie zbrodni międzynarodowych popełnianych przez reżimy Putina i Łukaszenki w Ukrainie 

13 kwietnia  br. (w środę), początek o godz. 18.00 (online

 Program:         

Agnieszka Grzelak: Powitanie, moderacja i wprowadzenie 

OleksandraYanowska: Ściganie zbrodni przez organy ukraińskie 

Karolina Wierczyńska: Międzynarodowy Trybunał Karny 

 Jerzy Kranz:Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości 

 Patrycja Grzebyk:Jurysdykcja krajowa (uniwersalna) 

 TetyanaAntsupova: Europejski Trybunał Praw Człowieka 

Dyskusja