Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia (FEMM) wybrała Roberta Biedronia (S&D, PL) na przewodniczącego na drugą połowę kadencji.

Robert Biedroń (S&D, PL) został wybrany na stanowisko przewodniczącego przez aklamację podczas pierwszego posiedzenia w roku 2022, które odbyło się we wtorek.  Wiceprzewodniczącymi zostali Eugenia Rodríguez Palop (GUE/NGL, ES), Sylwia Spurek (Zieloni/EFA, PL), Elissavet Vozemberg-Vrionidi (EPL, EL) and Radka Maxová (S&D, CZ).

Robert Biedroń został wybrany na europosła w 2019 roku. Przez ostatnie dwa i pół roku był wiceprzewodniczącym komisji FEMM. Poprzednia przewodnicząca, Evelyn Regner (S&D, AT), została wybrana na wiceprzewodniczącą Parlamentu w dniu 18 stycznia 2022 r.

Przede wszystkim chcę podziękować Evelyn za to, że była wspaniałą przewodniczącą i inspiracją dla mnie i dla wielu z nas. Przewodniczącą, która pokazała nam, jak być liderem. Pragnę Państwa zapewnić, że chcę kontynuować wspaniałą pracę wykonaną przez Evelyn i utrzymać tę komisję jako wspaniałą przestrzeń dialogu i współpracy między różnymi grupami politycznymi. Moimi głównymi priorytetami będą: zajęcie się kwestią przemocy wobec kobiet, pomoc w zlikwidowaniu różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, ratyfikacja konwencji stambulskiej oraz praca nad odblokowaniem dyrektywy w sprawie kobiet w zarządach. Na zakończenie chciałabym przypomnieć słowa byłej sekretarz stanu USA Madeleine Albright: „W piekle jest specjalne miejsce dla kobiet, które nie pomagają innym kobietom”. Ja dodałabym: jest też specjalne miejsce w piekle dla mężczyzn, którzy nie wspierają tej walki! – powiedział Robert Biedroń.


Kontekst

Przewodniczący kieruje posiedzeniami komisji i koordynatorów, reprezentuje komisję zarówno w Parlamencie Europejskim, jak i poza nim, a także kieruje negocjacjami legislacyjnymi prowadzonymi przez komisję. Ponadto przewodniczący ma uprawnienia w zakresie procedury głosowania i zasad dopuszczalności poprawek.

Przewodniczący i wiceprzewodniczący komisji tworzą prezydium, które jest odpowiedzialne za funkcjonowanie komisji. Prezydium komisji sprawuje swój urząd przez dwa i pół roku (połowa kadencji).