Białoruś musi położyć kres narażaniu życia ludzkiego na ryzyko.

Instrumentalizacja migrantów przez Białoruś do celów politycznych jest nie do przyjęcia.

Władze białoruskie muszą zrozumieć, że wywieranie nacisku na Unię Europejską w ten sposób, poprzez cyniczną instrumentalizację migrantów, nie pomoże im w osiągnięciu ich celów.

Rozmawiałam z premierem Polski Mateuszem Morawieckim, premier Litwy Ingridą Šimonytė i premierem Łotwy Artursem Krišjānisem Kariņšem, by wyrazić solidarność UE i omówić z nimi środki, jakie UE może podjąć, aby wesprzeć ich w ich wysiłkach na rzecz rozwiązania tego kryzysu.

Wzywam państwa członkowskie do ostatecznego zatwierdzenia rozszerzonego systemu sankcji wobec białoruskich władz odpowiedzialnych za ten hybrydowy atak.

Wiceprzewodniczący Margaritis Schinas, we współpracy z wysokim przedstawicielem/wiceprzewodniczącym Josepem Borrellem, uda się w najbliższych dniach do głównych krajów pochodzenia i tranzytu, aby zapewnić, że podejmą one działania, by ich obywatele nie wpadli w pułapkę zastawioną przez władze białoruskie.

UE zbada w szczególności, w jaki sposób sankcjonować – w tym poprzez umieszczanie na czarnej liście – linie lotnicze z państw trzecich, które prowadzą działalność w zakresie handlu ludźmi.

Ponadto Komisja zbada wraz z ONZ i jej wyspecjalizowanymi agencjami, jak zapobiec rozwojowi kryzysu humanitarnego i zapewnić bezpieczny powrót migrantów do ich kraju pochodzenia, przy wsparciu ich organów krajowych.