Odbyłam dziś bardzo owocne spotkanie z prezydentem Joe Bidenem w Białym Domu. W ciągu ostatnich kilku tygodni spotykaliśmy się kilkakrotnie. Spotkaliśmy się także na szczycie grupy G-20 w Rzymie i na konferencji klimatycznej COP26 w Glasgow. Wtedy to zapoczątkowaliśmy wspólnie kilka inicjatyw dotyczących na przykład zmiany klimatu lub handlu czy innych kwestii geopolitycznych.

W związku z tym dzisiaj koncentrowaliśmy się przede wszystkim na kwestiach związanych z naglącymi zagadnieniami międzynarodowymi. Po pierwsze, dyskutowaliśmy oczywiście o pandemii oraz o tym, że pomimo postępów w kampanii szczepień w Stanach Zjednoczonych i w Unii Europejskiej musimy wykazać się wyjątkową czujnością, aby obecna sytuacja nie przerodziła się w pandemię niezaszczepionych. Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby wskaźnik wyszczepienia wzrastał. Jesteśmy również świadomi i zdecydowani nie stracić z oczu naszego celu – do przyszłego roku zamierzamy zaszczepić 70 proc. ludności świata. W związku z tym nadal wiele pozostaje do zrobienia.

Następnie skupiliśmy się na sytuacji na granicy UE–Białoruś. Nie jest to kwestia dwustronna między Polską, Łotwą i Litwą a Białorusią. Jest to wyzwanie dla całej Unii Europejskiej. Nie jest to kryzys migracyjny. Jest to próba destabilizacji demokratycznych sąsiadów, podjęta przez autorytarny reżim. Nie powiedzie się to. Znamy te schematy. Jesteśmy do nich przyzwyczajeni; obserwowaliśmy, w jaki sposób próbowano wywierać wpływ na nasze demokratyczne wybory. Widzimy cyberataki. Widzimy, jak rozpowszechnia się informacje wprowadzające w błąd. Obecnie mamy do czynienia z tym hybrydowym atakiem polegającym na wykorzystywaniu migrantów na granicy UE–Białoruś. Musimy chronić nasze demokracje przed tego rodzaju cyniczną grą o geopolityczne wpływy. O tym dyskutowałam z prezydentem Joe Bidenem na spotkaniu w Białym Domu.

Potem doszliśmy do kwestii Ukrainy. Zgadzamy się co do tego, że w pełni popieramy integralność terytorialną Ukrainy, a także w pełni wspieramy Ukrainę w jej dążeniu do modernizacji i transformacji gospodarki oraz do budowania odporności, również na tej wybranej ścieżce.

Następnie omówiliśmy sytuację na wyspie Irlandii. Bardzo ważne jest, aby porozumienie ustalone w protokole i umowie o wystąpieniu obowiązywało, ponieważ dzięki temu możliwe jest utrzymanie pokoju i stabilności na wyspie Irlandii. Jesteśmy zatem skłonni, jako Unia Europejska, wykazać się jak największą elastycznością, tak jak już się nią wykazaliśmy przy uzgadnianiu protokołu. Ważne jest, aby trzymać się tego, co wspólnie uzgodniliśmy i podpisaliśmy, i na tym bazować.

Rozmawialiśmy też o infrastrukturze. Inicjatywy „Odbudujmy lepszy świat” i europejska „Brama na Świat” wzajemnie się wzmacniają. Wiemy, że opieramy się na tych samych zasadach. Obecnie analizujemy wspólnie najbardziej obiecujące projekty, w które możemy inwestować, w ramach naszych wspólnych inicjatyw. Było to krótkie podsumowanie.