Grupa WM

Grupa WM to największa grupa medialna w województwie warmińsko-mazurskim, z siedzibą w Olsztynie, stolicy regionu. Od początku swojej działalności w 2001 roku firma dostarcza mieszkańcom Warmii i Mazur rzetelnych informacji lokalnych.

Grupa WM jest wydawcą prasy i serwisów internetowych, a także organizatorem wydarzeń i akcji specjalnych. Wydaje dziennik Gazeta Olsztyńska/Dziennik Elbląski, 19 tygodników, wydawnictwa specjalne (m.in. „Biznes Warmii i Mazur”) oraz magazyny („Bez Gorsetu”, „Warmia&Mazury”. Magazyn turystyczny”). 

Firma posiada własną drukarnię prasową, w której drukuje tytuły własne i zagraniczne.

Siłą firmy jest jej lokalny zasięg, połączenie tradycji z nowoczesnością, a także umiejętność dotarcia do każdego mieszkańca regionu – zarówno poprzez prasę, jak i serwisy internetowe.

W każdym powiecie spółka posiada własny tytuł prasowy, serwis informacyjny oraz kanał w mediach społecznościowych. Od kilku lat prowadzi również telewizję internetową GOTV. 

Organizowane przez Grupę akcje specjalne i eventy należą do najważniejszych wydarzeń w regionie, m.in. Kongres Przyszłości, Plebiscyt na 10 Najpopularniejszych Sportowców Warmii i Mazur, cykl imprez „Bez Gorsetu”.