„Connecting Europe Express” odjedzie dziś z dworca kolejowego w Lizbonie. Podczas swojej pięciotygodniowej podróży zawita do ponad stu miast i miasteczek. Wyruszając z Lizbony i kończąc swój bieg w Paryżu, pociąg zatrzyma się na dłużej w Lublanie, łącząc prezydencję portugalską, słoweńską i francuską w Radzie UE.  Wyjątkowy pociąg dotrze do stolicy Francji 7 października.

Kolej ukształtowała naszą bogatą, wspólną historię. Kolej to jednak również przyszłość Europy, nasz sposób na łagodzenie zmiany klimatu i zwiększanie ożywienia gospodarczego po pandemii w miarę budowy neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla sektora transportu – powiedziała Adina Vălean. W najbliższych tygodniach pociąg „Connecting Europe Express” stanie się mobilną konferencją, laboratorium i forum debaty publicznej na temat tego, jak uczynić kolej preferowanym środkiem transportu zarówno dla pasażerów, jak i dla przedsiębiorstw. Gdy dotrzemy na stację kolejową w Twojej okolicy, prosimy o ciepłe powitanie – dodała europejska komisarz ds. transportu.

Aby powitać pociąg na dworcach kolejowych w całej Europie, na trasie planowane są różne wydarzenia. Entuzjaści kolei mogą również śledzić debaty odbywające się na pokładzie, a także konferencje na temat polityki infrastrukturalnej UE i roli transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T), które będą transmitowane na żywo za pośrednictwem strony internetowej wydarzenia z Lizbony, Bukaresztu, Berlina i Bettembourga. Pociąg „Connecting Europe Express” to wynik wyjątkowej współpracy między Komisją Europejską a Stowarzyszeniem Kolei Europejskich i Przedsiębiorstw Infrastrukturalnych (CER), europejskimi operatorami kolejowymi, zarządcami infrastruktury i licznymi innymi partnerami na szczeblu unijnym i lokalnym.

Pociąg „Connecting Europe Express” to imponujący dowód sukcesu Europejskiego Roku Kolei, który jednocześnie wskazuje na nasze wspólne wyzwania. Członkowie CER zobowiązali się do realizacji Zielonego Ładu. Silny europejski sektor kolejowy ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia celów UE w zakresie klimatu. Obecnie istnieje zbyt wiele barier technicznych w transgranicznym transporcie kolejowym, a realizacja połączeń ponad granicami państwowymi w Europie jest bardzo skomplikowana. Musimy nadal przenosić ładunki z dróg na tory, świadczyć skuteczne usługi dla osób codziennie dojeżdżających do pracy oraz rozwijać międzynarodowy kolejowy transport pasażerski na duże odległości, oferując połączenia dzienne i nocne. Jestem przekonany, że pociąg „Connecting Europe Express” zwiększy świadomość tych wyzwań. Pragnę podziękować wszystkim kolegom i partnerom, którzy umożliwili realizację tego projektu, i życzę „Connecting Europe Express” miłej podróży – zakomunikował przewodniczący CER i dyrektor generalny austriackich kolei federalnychAndreas Matthä.

Pociąg „Connecting Europe Express” powstał dzięki wspólnym wysiłkom partnerów z europejskiego sektora kolejowego i instytucji na szczeblu unijnym, krajowym i lokalnym. Ze względu na różne szerokości torów w Europie pociąg „Connecting Europe Express” będzie składać się w rzeczywistości z trzech pociągów – pociągu iberyjskiego, pociągu standardowego i pociągu bałtyckiego – które spotkają się na trasie. Projekt przypomina o braku interoperacyjności między niektórymi częściami europejskiej sieci kolejowej, ale będzie również dowodem bardzo dobrej współpracy między przedsiębiorstwami kolejowymi i zarządcami infrastruktury.

Wagony zostały udostępnione przez różne europejskie przedsiębiorstwa kolejowe. W jednym z wagonów zapewnionych przez MAV (Węgry) będzie mieścić się mobilna wystawa zorganizowana przez Europejską Agencję Wykonawczą ds. Klimatu, Środowiska i Infrastruktury (CINEA) oraz Wspólne Przedsięwzięcie Shift2Rail. Wystawa zaprezentuje wiele istniejących technologii i innowacji poprawiających wygodę podróży koleją oraz pokaże, w jaki sposób UE wspiera projekty infrastrukturalne. Standardowy pociąg składa się z wagonu konferencyjnego (dostarczonego przez SNCF, Francja), dwóch standardowych wagonów z miejscami do siedzenia (DB, Niemcy i SBB, Szwajcaria), wagonu restauracyjnego (FS, Włochy) i wagonu sypialnego (ÖBB, Austria). Iberyjski pociąg kursujący między Portugalią a Hiszpanią udostępni hiszpański operator Renfe, a pociąg bałtycki obsługuje litewskie przedsiębiorstwo LTG.

W kontekście trwającej pandemii podczas organizacji wszystkich działań związanych z inicjatywą pociąg „Connecting Europe Express” bezpieczeństwo jest na pierwszym miejscu. Niektóre wydarzenia będą transmitowane na żywo, a entuzjastów pociągów zachęca się do powitania pociągu na konkretnych stacjach.