Grupa WM sp o.o. to największa grupa mediowa w województwie warmińsko-mazurskim, z siedzibą w Olsztynie, stolicy regionu.  Firma od początku swojej działalności w 1997 r. dostarcza mieszkańcom Warmii i Mazur rzetelnych informacji lokalnych. Misją firmy jest zaspokajanie potrzeb społeczeństwa w zakresie informacji na każdym poziomie lokalności, wykorzystując do tego dostępne media, zarówno tradycyjne jak i nowoczesne (gazety papierowe, serwisy internetowe i social media).

Grupa WM jest wydawcą prasy i serwisów internetowych (ponad 90 serwisów) oraz organizatorem wydarzeń i akcji specjalnych. Wydaje dziennik „Gazeta Olsztyńska/Dziennik Elbląski”,  tygodniki lokalne obejmujące swoim zasięgiem każdy powiat województwa warmińsko-mazurskiego (m.in. Gazetę Ostródzką, IKAT-Gazetę Braniewską, Goniec Bartoszycki, Rozmaitości Ełckie, Gazetę Piską, Gazetę Nidzicką, Głos Lubawski), gazety bezpłatne: Nasz Olsztyniak, Gazeta Iławska, miesięczniki tematyczne (m.in. „Rolnicze ABC”), wydawnictwa specjalne (m.in. „Biznes Warmii i Mazur”- 4 edycje w roku: „Ludzie”, „Samorządy”, „Pracodawcy”, „Rankingi Biznesowe”) oraz magazyny („Bez Gorsetu”, „Warmia&Mazury. Magazyn Turystyczny”). Firma posiada własną drukarnię prasową, w której drukuje tytuły wydawane przez siebie, jak i innych wydawców z kraju i Europy, m.in. z Litwy. 

Atutem firmy jest jej zasięg regionalny i lokalny (w każdym mieście powiatowym posiadamy redakcję terenową), łączenie tradycji z nowoczesnością oraz możliwość dotarcia do każdego mieszkańca regionu – zarówno za pośrednictwem prasy, jak i serwisów internetowych czy social mediów. Serwisy Grupy WM (m.in. gazetaolsztynska.pl, olsztyn.wm.pl, dziennikelblaski.pl, czy serwisy miejskie: elk.wm.pl, goldap.wm.pl, i wiele innych ) według danych Gemius Traffic osiągają zasięg ponad 1 mln Unikalnych Użytkowników miesięcznie (Gemius, maj 2020). 

W każdym powiecie firma ma swój tytuł prasowy, serwis informacyjny i kanał w mediach społecznościowych. Od kilku lat prowadzi także telewizję internetową GO.TV. Akcje specjalne i wydarzenia organizowane przez Grupę należą do najważniejszych wydarzeń w regionie, np. Kongres Przyszłości, Plebiscyt na 10 Najpopularniejszych Sportowców Województwa Warmińsko-Mazurskiego, cykl wydarzeń „Bez Gorsetu” a także konferencje specjalistyczne czy debaty społeczne z udziałem ekspertów i liderów opinii. 

Siłą firmy jest jej lokalny zasięg, połączenie tradycji z nowoczesnością, a także umiejętność dotarcia do każdego mieszkańca regionu – zarówno poprzez prasę, serwisy internetowe, GOTV oraz wydarzenia.

W każdym powiecie spółka posiada własny tytuł prasowy, serwis informacyjny oraz kanał w mediach społecznościowych. Od kilku lat prowadzi również telewizję internetową GOTV. Organizowane przez Grupę akcje specjalne i eventy należą do najważniejszych wydarzeń w regionie, m.in. Kongres Przyszłości, Plebiscyt na 10 Najpopularniejszych Sportowców Warmii i Mazur, cykl imprez „Bez Gorsetu”. 

Misja:

Naszą misją jest informowanie i angażowanie społeczności w życie regionów tak, aby miały one swój głos i budowały swoją przyszłość.

Wizja:

Chcemy być grupą pasjonatów, która angażuje się i nawzajem wspiera w projektach na skalę kraju. zespołem, który rozwija swoją wiedzę i umiejętności we współpracy z partnerami z polski i zagranicy.

Wartości:

Profesjonalizm, rzetelność, współpraca, zaangażowanie.