Jutro wejdą w życie nowe przepisy dotyczące podatku od wartości dodanej (VAT) w odniesieniu do zakupów przez internet. Jest to część działań mających na celu zapewnienie wszystkim przedsiębiorstwom bardziej wyrównanych warunków działania, uproszczenie transgranicznego handlu elektronicznego oraz zapewnienie unijnym klientom większej przejrzystości w zakresie ustalania cen i oferowanych produktów.

Ostatnia aktualizacja unijnego systemu VAT miała miejsce w 1993 r. System nie nadąża za rozwojem transgranicznego handlu elektronicznego, który w ostatnich latach spowodował transformację sektora sprzedaży detalicznej. Pandemia koronawirusa przyspieszyła ten proces i jeszcze bardziej unaoczniła potrzebę reformy, która zagwarantuje, że podatek VAT należny od sprzedaży przez internet jest pobierany w kraju konsumenta. Nowe przepisy uproszczą również życie zarówno kupującym, jak przedsiębiorcom. Nowe przepisy regulują prawa i obowiązki sprzedawców internetowych i platform handlowych zarówno z UE, jak i spoza UE, operatorów pocztowych i kurierów, organów celnych i podatkowych, a także i konsumentów.

Co się zmieni?

Od dnia 1 lipca 2021 r. wprowadzone zostaną pewne zmiany w sposobie pobierania podatku VAT od sprzedaży przez internet, niezależnie od tego, czy konsumenci kupują od przedsiębiorców z UE czy spoza UE.

– Obecnie sprzedawcy internetowi muszą zarejestrować się do celów VAT w każdym państwie członkowskim, w którym osiągają obrót przekraczający określony ogólny próg. Progi te różnią się w zależności od kraju. Od dnia 1 lipca te różne progi zostaną zastąpione jednym wspólnym unijnym progiem 10 tys. euro, powyżej którego VAT musi zostać zapłacony w państwie członkowskim, do którego dostarczane są towary. Aby ułatwić tym przedsiębiorstwom prowadzenie działalności i znacznie ułatwić im sprzedaż do innych państw członkowskich, sprzedawcy internetowi mogą teraz zarejestrować się na portalu elektronicznym będącym punktem kompleksowej obsługi, na którym mogą wypełnić wszystkie dotyczące ich formalności w zakresie VAT w odniesieniu do sprzedaży w całej UE. Próg 10 tys. euro stosowany jest w odniesieniu do usług elektronicznych sprzedawanych przez internet od 2019 r.

Zamiast wypełniać skomplikowane procedury w innych krajach, przedsiębiorcy mogą zarejestrować się we własnym państwie członkowskim i we własnym języku. Po zarejestrowaniu się internetowy sprzedawca detaliczny może zgłosić i zapłacić VAT w punkcie kompleksowej obsługi w odniesieniu do całej sprzedaży w UE za pomocą kwartalnej deklaracji. Punkt kompleksowej obsługi zajmie się przekazaniem podatku VAT do właściwego państwa członkowskiego.

Punkt kompleksowej obsługi importu natomiast umożliwi sprzedawcom spoza UE łatwe rejestrowanie się do celów VAT w UE i zapewni, aby prawidłowa kwota VAT trafiała do państwa członkowskiego, w którym jest on ostatecznie należny. Dla konsumentów oznacza to o wiele większą przejrzystość: jeżeli dokonują zakupu od sprzedawcy lub platformy spoza UE zarejestrowanych w punkcie kompleksowej obsługi, podatek VAT będzie wliczony w cenę płaconą sprzedawcy. Oznacza to, że służby celne lub kurierzy nie będą żądać już dodatkowej opłaty po przybyciu towarów do kraju nabywcy, ponieważ VAT został już zapłacony.

Już teraz wiele przedsiębiorstw spoza UE rejestruje się w punkcie kompleksowej obsługi importu, w tym największe światowe internetowe platformy handlowe.

Kontekst

Obecne przepisy UE dotyczące VAT po raz ostatni zostały zaktualizowane w 1993 r. – na długo przed epoką cyfrową, i nie są dostosowane do potrzeb przedsiębiorstw, konsumentów i administracji w epoce transgranicznych zakupów przez internet. W międzyczasie boom zakupów internetowych spowodował transformację sektora handlu detalicznego na całym świecie, a w czasie pandemii proces ten jeszcze bardziej przyspieszył.

Chociaż nowe przepisy w znacznym stopniu zmieniają sposób, w jaki unijne przedsiębiorstwa internetowe zaspokajają swoje potrzeby w zakresie VAT, przyniosą one niespotykane korzyści, jeśli chodzi o ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej, ograniczenie oszustw i podniesienie poziomu zadowolenia klientów.

Podobny mały punkt kompleksowej obsługi dla VAT funkcjonuje już z powodzeniem od 2015 r. w odniesieniu do transgranicznej sprzedaży usług elektronicznych. Jego rozszerzenie na internetową sprzedaż towarów przyniesie jeszcze większe korzyści sprzedawcom internetowym i konsumentom w UE. Podobne reformy zostały wprowadzone i dobrze funkcjonują w innych jurysdykcjach, takich jak Norwegia, Australia i Nowa Zelandia.