Komisja Europejska podjęła decyzję o zarejestrowaniu europejskiej inicjatywy obywatelskiej zatytułowanej: „Zapewnienie zgodności wspólnej polityki handlowej z traktatami UE oraz z prawem międzynarodowym”.

Organizatorzy wzywają KE do „przedkładania w oparciu o wspólną politykę handlową projektów aktów prawnych mających na celu uniemożliwianie osobom prawnym w UE przywozu produktów pochodzących z nielegalnych osad na terytoriach okupowanych oraz wywozu towarów na takie tereny, aby chronić integralność rynku wewnętrznego oraz nie przyczyniać się do utrzymywania takich niezgodnych z prawem sytuacji”.

Komisja Europejska uważa, że inicjatywa ta jest prawnie dopuszczalna, ponieważ spełnia niezbędne warunki rejestracji. Należy podkreślić, że inicjatywa zachęca KE do przedstawienia wniosku dotyczącego aktu prawnego w ramach wspólnej polityki handlowej, który ma charakter ogólny i nie dotyczy konkretnego kraju ani terytorium. Na tym etapie Komisja Europejska nie przeanalizowała inicjatywy pod względem merytorycznym.

Powodem wczorajszej decyzji jest ponowna ocena proponowanej inicjatywy dokonana przez KE w związku z dodatkowymi informacjami otrzymanymi od organizatorów i orzeczeniem Sądu w sprawie wcześniejszej decyzji Komisji Europejskiej.

Dalsze działania

Po wczorajszej rejestracji organizatorzy mogą rozpocząć zbieranie podpisów. Jeżeli w ciągu roku europejską inicjatywę obywatelską poprze milion osób z co najmniej siedmiu państw członkowskich, KE będzie musiała zareagować. Komisja może podjąć decyzję o przyjęciu wniosku bądź o jego odrzuceniu; w obu wypadkach będzie zobowiązana przedstawić uzasadnienie.