Kto? EuropeanConstitution.eu

Co? Nagroda im. Jeana Monneta na rzecz integracji europejskiej

Dla kogo? Wszystkie zrealizowane lub będące w trakcie realizacji projekty promujące integrację europejską

Do kiedy? 9 października 2021

Nagroda? 1500 EUR