Parlament Europejski we współpracy z Fundacją Centrum im. prof. Bronisława Geremka oraz Fundacją Gazety Wyborczej rozpoczyna bezpłatny cykl „Szkolenie Parlamentu Europejskiego dla młodych dziennikarzy”. Zachęcamy do zgłoszeń!

To inicjatywa, której celem jest wspieranie młodych dziennikarek i dziennikarzy w zrozumieniu roli Unii Europejskiej, a w szczególności Parlamentu Europejskiego, w kształtowaniu otaczającej nas rzeczywistości — przede wszystkim lokalnej, najbliższej nam wszystkim.

Wśród prowadzących szkolenie są uznani dziennikarze i dziennikarki, eksperci i ekspertki do spraw europejskich oraz dezinformacji, jak: Piotr Stasiński, Łukasz Lipiński, Miłosz Wiatrowski-Bujacz, Agata Kowalska, Jarosław Kopeć, Piotr M. Kaczyński, Zosia Wanat, Dorota Wysocka-Schnepf i Filip Szulik-Szarecki.

W ramach szkolenia uczestniczki i uczestnicy:

1.    wezmą udział w warsztatach tworzenia materiałów łączących ich zainteresowania z tematyką unijną, które prowadzić będą czołowi polscy dziennikarze i dziennikarki;

2.    zapoznają się z mechanizmami funkcjonowania poszczególnych instytucji UE oraz metodami walki z dezinformacją i fake newsami;

3.    będą mogli zadać pytania dotyczące najważniejszych wyzwań dla Polski i Unii Europejskiej polskim europosłankom i europosłom reprezentującym wszystkie ugrupowania polityczne w ramach zamkniętych i zorganizowanych specjalnie na okoliczność szkolenia dwóch konferencjach prasowych;

4.    stworzą pod okiem naszych ekspertek i ekspertów materiały dziennikarskie, na podstawie których wybrane osoby zostaną zaproszone do udziału w drugim etapie szkolenia, które odbędzie się w czerwcu 2023 r. w Brukseli. Najlepsze materiały zostaną także opublikowane przez Gazetę Wyborczą.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Organizatorzy pokrywają następujące koszty: zakwaterowanie w Warszawie w dniach 23 – 26 marca, wyżywienie — w tym dwie networkingowe kolacje z ekspertami prowadzącymi szkolenie — oraz zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia (Warszawy) i z powrotem.

Do udziału w programie zapraszamy osoby poniżej 35 roku życia tworzące treści dziennikarskie — artykuły, audycje radiowe i/lub telewizyjne, podcasty, infografiki i analizy danych, oraz materiały pisane i audiowizualne na platformach społecznościowych.

Dodatkowym atutem osób ubiegających się o udział w szkoleniu jest zainteresowanie tematyką lokalną. Wierzymy, że w obliczu kryzysu demokracji i nasilających się ataków na proces integracji europejskiej, wzmacnianie lokalnego dziennikarstwa jest kluczowe, a zrozumienie relacji między polityką europejską, ogólnokrajową i lokalną może odegrać szczególną rolę w podnoszeniu poziomu naszej debaty publicznej.

Do udziału w szkoleniu zaprosimy 20 wybranych w procesie rekrutacyjnym osób. Zgłoszenia będą oceniane w oparciu o następujące kryteria:

  • udokumentowane doświadczenia dziennikarskie;
  • zainteresowanie tematyką europejską oraz tematami lokalnymi (atutem będą publikacje związane z tymi zagadnieniami);
  • motywacja uczestnictwa w szkoleniu oraz to, w jaki sposób kandydat/ka planuje wykorzystać zdobyte umiejętności w swojej dalszej pracy dziennikarskiej.

Termin przesyłania dokumentów aplikacyjnych mija 22 lutego 2023 r. (do końca dnia).

Szczegóły programu oraz kwestionariusz rekrutacyjny są dostępne na stronie internetowej Fundacji Geremka.

Szkolenie jest realizowane na zlecenie Parlamentu Europejskiego.

W imieniu Fundacji zapraszamy do aplikowania!