Komisja Europejska zaproponowała „Drogę ku cyfrowej dekadzie” – konkretny plan na rzecz transformacji cyfrowej społeczeństwa i gospodarki Unii Europejskiej do 2030 roku.

Pandemia wyraźnie pokazała, jak ważną rolę w budowaniu zrównoważonej i dostatniej przyszłości odgrywa technologia cyfrowa. W szczególności kryzys ten obnażył przepaść między przedsiębiorstwami, które już są w stanie czerpać korzyści ze środowiska cyfrowego, a przedsiębiorstwami, które nie przyjęły jeszcze rozwiązań cyfrowych, oraz przepaść między obszarami miejskimi o dobrej łączności a obszarami wiejskimi i regionami oddalonymi.

W europejskiej wizji przyszłości cyfrowej technologia dostarcza ludziom więcej możliwości. Dlatego właśnie dziś proponujemy konkretny plan na rzecz transformacji cyfrowej – by zapewnić nam przyszłość, w której innowacje przynoszą korzyści przedsiębiorstwom i całym naszym społeczeństwom — zaznaczyła Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca wykonawcza ds. Europy na miarę ery cyfrowej.

Thierry Breton, komisarz do spraw rynku wewnętrznego, dodał: Europa dołoży wszelkich starań, by w globalnym wyścigu technologicznym odgrywać wiodącą rolę. Wyznaczenie celów na 2030 r. było ważnym krokiem, ale teraz musimy je osiągnąć.

Droga ku cyfrowej dekadzie

W ostatnich latach postęp cyfrowy w państwach członkowskich był bardzo nierównomierny. Zaobserwowano tendencję, zgodnie z którą w krajach, w których pięć lat temu tempo postępu było bardzo wolne, pozostało ono wolne aż do chwili obecnej. W ramach Drogi ku cyfrowej dekadzie zorganizowana zostanie współpraca strukturalna mająca na celu wspólne działanie na rzecz osiągnięcia uzgodnionych celów, przy jednoczesnym uwzględnieniu różnych punktów wyjścia poszczególnych państw członkowskich.