College of Europe — Kolegium Europejskie w Natolinie (www.coleurope.eu) to pierwszy na świecie podyplomowy instytut studiów europejskich, z siedzibami w belgijskiej Brugii i warszawskim Natolinie.

Kolegium Europejskie zostało założone w 1949 roku i jego główną misją zawsze było kształcenie absolwentów studiów wyższych i młodych profesjonalistów w zakresie spraw europejskich, przyczyniając się w ten sposób do procesu integracji europejskiej. Z tego powodu Kolegium należy do sieci Erasmus+ i jest uznawane przez Unię Europejską za instytucję, która „realizuje misję w interesie europejskim”. Jesteśmy podmiotem non-profit i co roku ponad 70 proc. studentów otrzymuje stypendia dzięki wsparciu instytucji europejskich i wielu rządów krajowych (w tym Polski), a także innych organizacji.

Kolegium Europejskie prowadzi obecnie rekrutację na rok akademicki 2023/2024. Polscy studenci mogą starać się o przyjęcie już na ostatnim roku swoich obecnych studiów magisterskich i wyższych (dotyczy to również studentów ostatniego roku i absolwentów czteroletnich programów licencjackich).

Co roku kandydaci z Polski mogą uzyskać stypendia od Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP lub od samego Kolegium dzięki funduszom z Unii Europejskiej. Można ubiegać się o nie do 18 stycznia 2023 roku. Więcej szczegółowych informacji na temat rodzajów dostępnych stypendiów znaleźć można tutaj:

https://www.eurodesk.pl/granty/college-of-europe-stypendia

Próbujcie!