Komisja Europejska proponuje zawieszenie niektórych artykułów umowy o ułatwieniach wizowych między UE, a Republiką Białorusi. Decyzja ta jest związana z próbami destabilizacji UE i jej państw członkowskich podejmowanymi przez reżim białoruski w celach politycznych poprzez ułatwianie nielegalnej migracji, a także decyzją tego reżimu z dnia 28 czerwca 2021 roku o zawieszeniu umowy o readmisji między UE a Białorusią. Wniosek dotyczy szczególnych kategorii urzędników powiązanych z reżimem i nie wpłynie na zwykłych obywateli Białorusi, którzy dalej będą czerpać takie same jak dotychczas korzyści z umowy o ułatwieniach wizowych.

Po przyjęciu wniosku przez Radę niektóre postanowienia umowy o ułatwieniach wizowych zostaną częściowo zawieszone: nie będzie się odstępować od wymogów dotyczących dodatkowych dokumentów potwierdzających cel podróży ani obniżać opłat za rozpatrzenie wniosku wizowego. Środki te będą dotyczyć wyłącznie członków oficjalnych delegacji białoruskich, a także członków białoruskich rządów i parlamentów krajowych i regionalnych oraz trybunału konstytucyjnego i sądu najwyższego Białorusi w zakresie pełnionych przez nich obowiązków.

UE będzie w dalszym ciągu wspierać Białorusinów. Nadal stoimy po stronie wszystkich obrońców praw człowieka, niezależnych głosów i wszystkich osób represjonowanych przez reżim.

Co dalej?

Rada przeanalizuje wniosek KE i podejmie decyzję o ewentualnym uchwaleniu częściowego zawieszenia umowy. Środki zaczną obowiązywać z chwilą przyjęcia wniosku. Zgodnie z art. 14 ust. 5 umowy Białoruś zostanie powiadomiona o decyzji w sprawie zawieszenia nie później niż 48 godzin przed jej wejściem w życie.