Komisja Europejska wypłaciła 2,17 mld euro w ósmej transzy wsparcia finansowego w ramach instrumentu SURE na rzecz trzech państw członkowskich UE. Polska otrzymała 1,5 mld euro, Portugalia – 523 mln euro a Węgry – 147 mln euro. 

Po ośmiu emisjach obligacji w ramach SURE udostępniliśmy 19 państwom członkowskim prawie 92 mld euro. Środki te pomogą chronić miejsca pracy obywateli, wspierać przedsiębiorstwa w całej Unii i w konsekwencji łagodzić negatywne skutki pandemii w całej Unii – oświadczył komisarz Johannes Hahn.

Pożyczki SURE wesprą trzy państwa członkowskie w radzeniu sobie z nagłym wzrostem wydatków publicznych na utrzymanie zatrudnienia w następstwie pandemii koronawirusa. W szczególności pomogą one pokryć koszty bezpośrednio związane z finansowaniem krajowych mechanizmów zmniejszonego wymiaru czasu pracy i innych podobnych środków wprowadzonych przez nie w odpowiedzi na pandemię koronawirusa, w tym dla osób samozatrudnionych.

Dzięki kolejnym wypłatom, SURE dalej wspiera pracowników i przedsiębiorstwa na Węgrzech, w Polsce i Portugalii. SURE pozostaje doskonałym przykładem korzyści, jakie wspólne działania UE w czasach kryzysu mogą przynieść naszym obywatelom – podkreśla komisarz do spraw gospodarki – Paolo Gentiloni.

Wypłaty następują po emisji 15-letnich obligacji o wartości 2,17 mld EUR w ramach SURE w dniu 22 marca. Dzięki tym wypłatom środków w ramach SURE, UE udzieliła już 91,8 mld EUR w formie pożyczek wzajemnych w ramach tego programu. Wszystkie państwa członkowskie UE, które wystąpiły z wnioskiem o skorzystanie z programu, otrzymały część lub całość wnioskowanej kwoty.

Przegląd wypłaconych dotychczas kwot dostępny jest online, podobnie jak kwoty w podziale na poszczególne państwa członkowskie. 

Ogółem 19 państw członkowskich UE ma otrzymać wsparcie finansowe w wysokości 94,4 mld EUR w ramach SURE, zatwierdzone przez Radę Unii Europejskiej na podstawie wniosku Komisji. Inne państwa członkowskie mogą składać wnioski o wsparcie z instrumentu SURE, który może zapewnić pomoc finansową jeszcze w wysokości 5,6 mld euro. Instrument SURE, ustanowiony w 2020 r. w celu ochrony miejsc pracy i wspierania rodzin dotkniętych pandemią, był kluczowym elementem reakcji UE na kryzys związany z COVID-19.