Czasem obraz to tysiąc słów. Czasem za ten tysiąc słów posłużyć może jedna mapa…

Ta konkretna mapa — to wojna Rosji z Ukrainą i reakcja na ochronę ludności, która miała miejsce w dniach 19 grudnia — 4 stycznia i od początku wojny.

Polecamy Państwa uwadze serwis:

https://erccportal.jrc.ec.europa.eu/ECHO-Products/Maps#/maps/4342

Mapa dzienna zapewnia przegląd ważnych wydarzeń lub sytuacji na co dzień. Mapy są związane z interwencjami humanitarnymi i interwencjami DG ECHO w zakresie ochrony ludności lub przedstawiają wydarzenia, które mogą mieć konsekwencje humanitarne.