„Jestem nauczycielem w szkole średniej i chciałbym zaproponować swoim uczniom moduł o Unii Europejskiej. Jak mogę skorzystać w tym celu z dotacji E+?”

Dziś młodzież musi dobrze rozumieć ustrój polityczny, który ją otacza — w tym także Unię Europejską. Społeczeństwo bardzo potrzebuje aktywnych obywateli, którzy przyczynią się do kształtowania świata, w którym żyją. Czy tego chcemy czy nie, UE ma na nas wpływ i powinniśmy być świadomi tego, jak może się nam przysłużyć. Odpowiednia wiedza pomoże zarówno młodzieży, jak i nam samym, czerpać jak największe korzyści z członkostwa w UE.

„Inicjatywy dotyczące zdobywania wiedzy o UE” to nowe działanie Erasmus+ / Jean Monnet, które pozwala szkołom ubiegać się o finansowanie na prowadzenie lekcji o UE. Jean Monnet, jeden z założycieli UE, zabiegał o to, by ponad strukturami politycznymi dotrzeć do zwykłych obywateli –to właśnie dlatego tak wiele działań w dziedzinie edukacji nosi dziś jego nazwisko. Obecnie szkoły zainteresowane tą inicjatywą mają po raz pierwszy dostęp do dotacji w wysokości nawet 30 tys. euro w 3-letnim okresie.

Program „Inicjatyw dotyczących zdobywania wiedzy o UE” wspiera nauczycieli, którzy chcą zrobić coś dobrego. Szkoły i sieci szkół, które szukają rozwiązań w zakresie prowadzenia lekcji o UE, mogą skorzystać z tego wsparcia finansowego w połączeniu z działaniem „Jean Monnet” w zakresie szkolenia nauczycieli.

Jak zdobyć dotację na inicjatywę dotyczącą zdobywania wiedzy o UE?

Jako nauczyciel, najpierw musisz mieć dobry pomysł na projekt –kreatywność jest tutaj w cenie. Jeżeli chcesz poczytać o ciekawym doświadczeniu szkół, które już uczą o UE –zajrzyj do broszury internetowej „Edukacja europejska w szkołach”. Innym źródłem inspiracji może być strona internetowa „Kącik edukacyjny UE”, na której znajdziesz wiele materiałów o UE — we wszystkich językach i dla różnych grup wiekowych –przydatnych do samodzielnego uczenia się, do prowadzenia zajęć dydaktycznych, a także — do networkingu.

Następnie sprawdź informacje o warunkach zgłoszenia — kryteria kwalifikowalności do projektu znajdziesz w dokumencie Erasmus+. Przewodnik po programie. To długi dokument i łatwo się w nim pogubić, jeżeli nie wiesz, czego szukać — najlepiej więc skorzystać z wyszukiwania według terminu „Jean Monnet Learning EU”. Pamiętaj, że to program odbywający się corocznie i że termin składania wniosków co roku trochę się różni — dokładne daty sprawdź więc w przewodniku po programie na 2023rok. Zaproszenie doskładania wniosków publikowane jest zawsze jesienią (listopad), a wyniki są zazwyczaj ogłaszane latem, żeby zakwalifikowane inicjatywy mogły się rozpocząć w kolejnym roku szkolnym.

Przyda Ci się dokładna analiza kryteriów przyznawania dotacji. Są to:

• adekwatność projektu,

• jakość planu projektu i jego realizacji,

• ustalenia w zakresie jakości partnerstwa i współpracy,

• wpływ, upowszechnianie i trwałość.

Jeżeli masz już pomysł i czujesz, że mógłbyś przedstawić projekt, który spełnia kryteria przyznawania dotacji, musisz złożyć wniosek za pośrednictwem systemu e-dotacji. Może to wymagać trochę wysiłku, niech Cię to jednak nie zniechęca. Może ktoś w sekretariacie szkoły mógłby Ci pomóc przygotować dokumentację? Zacznij pracować nad wnioskiem na długo przed upływem terminu i sprawdź, czy Twoja szkoła posiada już numer rejestracyjny, znany jako numer PIC. Pod tym linkiem znajdziesz wideoprzewodnik po procesie aplikacji: Jak otrzymać dotację? europa.eu). Także agencja narodowa powinna być w stanie udzielić wskazówek odnośnie korzystania z narzędzia e-dotacji.