Wersja polska poniżej

The EUROPE DIRECT RelaisRheinMain is organizing an event for the European Year of Youth.

The event is part of the European Year of Youth and part of the yearly event series the Hessian EDs organise together with the State of Hesse. It aims at youth aged between 15 and 30 as well as multipliers of all ages.

So this is what we have planned:

The title of the event is I-You-We: Shaping Europe together! EU-Youthforum.

It takes place on 28th of June 2022 between 3 and 6 pm. It is a hybrid-event, taking place in Dietzenbach, Germany and online alike. For online participation we are using Zoom as a tool.

Participants receive the Zoom-Link after registration. For registration please send an e-mail to:

europe-direct@kreis-offenbach.de

or use our registration form on our website: www.kreis-offenbach.de/eu-jugendforum.

The event has simultaneous translation from German to English.

We will discuss the following questions:

 • What opportunities does the EU hold for young people?
 • How do young people get their voices heard and how can they network across borders?

The event wants to connect young people, ignite a passion for Europe and encourage them to get active, politically and/or as volunteers. They have the chance to get inspired by young role models and to pass their ideas on to decision makers.

Our young guest speakers amongst others:

 • Alexandru Manda, Young European of the Year 2021 (from Romania)
 • Wiebke Schricker, German Member of the EU-Youth Dialogue
 • Delara Burkhardt, youngest German MEP
 • Moritz Tapp, BUNDjugend, (Friends of the Earth Germany, youth section) Member of the Federal Board

From the district, the State of Hesse and the EU-Commission:

 • Oliver Quilling, County Executive
 • Uwe Becker, Hesse Secretary of State for European Affairs
 • Judith Schilling, Deputy Head of the regional representation of the EU-Commission in Bonn

Partners to the Event:

European Parliament Germany, Frankfurt University of Applied Sciences (International Office und Center for Applied European Studies), Office for Youth Affairs Kreis Offenbach, DEXT-Fachstelle Pro Prävention (Project against Extremism), EPM Pro Arbeit (Local Jobcenter)

You will find the program (EN and DE) here: www.kreis-offenbach.de/eu-jugendforum.

Participation is free of charge. Further information is also available on our Instagram-Channel @edrrheinmain.

It is generally possible to take part with groups, just let us know in advance, how many participants there will be. Should you have any questions, please do not hesitate to contact us.

We are looking forward to welcoming you!

———————————————–

Z okazji Europejskiego Roku Młodzieży punkt informacyjny EUROPE DIRECT RelaisRheinMain (Frankfurt n/Menem) organizuje wydarzenie, które jest też częścią corocznej serii imprez organizowanych wspólnie przez punkty Europe Direct w Hesji. Wydarzenie skierowane jest do młodzieży w wieku od 15 do 30 lat oraz multiplikatorów w każdym wieku.

Oto, co zaplanowaliśmy:

Tytuł wydarzenia to Ja-Ty-My: Razem kształtujemy Europę! Forum Młodzieży UE.

Czas: 28 czerwca 2022 w godzinach 15:00-18:00. Jest to wydarzenie hybrydowe, odbywające się zarówno w Dietzenbach w Niemczech, jak i online. W przypadku uczestnictwa online używamy aplikacji Zoom.

Po rejestracji uczestnicy otrzymują link. W celu rejestracji należy wysłać e-mail na adres:

europe-direct@kreis-offenbach.de

lub skorzysta

z formularza rejestracyjnego na stronie internetowej: www.kreis-offenbach.de/eu-jugendforum.

Wydarzenie będzie tłumaczonie symultaniczne z języka niemieckiego na angielski.

Omówimy następujące zagadnienia:

 • Jakie możliwości ma UE dla młodych ludzi?
 • W jaki sposób młodzi ludzie są słyszani i jak mogą nawiązywać kontakty ponad granicami?

Wydarzenie ma na celu połączenie młodych ludzi, rozpalić ich pasję do Europy i zachęcić do aktywności politycznej i/lub wolontariatu. Uczestnicy mają szansę zainspirować się młodymi wzorami do naśladowania i przekazać swoje pomysły decydentom.

Nasi młodzi goście mówcy to m.in.:

 • Alexandru Manda, Młody Europejczyk Roku 2021 (z Rumunii)
 • Wiebke Schricker, niemiecki członek Europejskiego Dialogu Młodzieży
 • Delara Burkhardt, najmłodsza niemiecka eurodeputowana
 • Moritz Tapp, BUNDjugend, (Przyjaciele Ziemi Niemcy, sekcja młodzieżowa) Członek Zarządu Federalnego

Z okręgu, Hesji i Komisji Europejskiej udział zapowiedzieli:

 • Oliver Quilling, starosta powiatu Offenbach
 • Uwe Becker, heski sekretarz stanu do spraw europejskich
 • Judith Schilling, zastępca szefa regionalnego przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Bonn

Partnerzy wydarzenia:

Parlament Europejski Niemcy, Uniwersytet Nauk Stosowanych we Frankfurcie (Międzynarodowe Biuro i Centrum Stosowanych Studiów Europejskich), Biuro ds. Młodzieży Okręg Offenbach, Departament DEXT Pro Prevention (Projekt przeciwko ekstremizmowi), EPM Pro Arbeit (Lokalne Centrum Pracy)

Program (w języku angielskim i niemieckim) można znaleźć tutaj: www.kreis-offenbach.de/eu-jugendforum.

Udział jest bezpłatny. Więcej informacji można znaleźć również na kanale Instagram @edrheinmain.

Możliwy jest też udział w grupach — należy wcześniej po prostu poinformować organizatorów (punkt informacyjny EUROPE DIRECT RelaisRheinMain) ilu będzie uczestników. Organizatorzy w przypadku jakichkolwiek pytań proszą o kontakt.

I czekają na Ciebie!

MMB