Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce, Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce, Stowarzyszenie „Słupski Instytut ds. Młodzieży” w partnerstwie z ekspertami Team Europe oraz punktów Europe Direct zapraszamy do udziału w XVIII edycji Olimpiady. Jest ona skierowania do uczniów szkół ponadpodstawowych z całego kraju.

2023 — Rok Umiejętności

14 września 2022 r. przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wygłosiła swoje trzecie orędzie o stanie Unii (SOTEU) przed posłami do Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. W tym roku przemówienie skupiło się również na umiejętnościach — przewodnicząca zaproponowała, aby uczynić rok 2023 „Europejskim Rokiem Umiejętności”. Co to zonacza? Wiele nowych możliwości poprawy umiejętności cyfrowych Europejczyków oraz dalsze inwestycje w edukację i podnoszenie kwalifikacji.

Europejski Rok Umiejętności nada nowy impuls uczeniu się przez całe życie, dając obywatelom i przedsiębiorstwom możliwość przyczynienia się do transformacji ekologicznej i cyfrowej, wspierając innowacje i konkurencyjność.

Pobudzanie konkurencyjności, współpracy i talentów

Odpowiedni kapitał ludzki z poszukiwanymi umiejętnościami przyczynia się do zrównoważonego wzrostu, prowadzi do większej innowacyjności i poprawia konkurencyjność przedsiębiorstw. Europejski Rok Umiejętności 2023 pomoże przedsiębiorstwom, w szczególności tym małym i średnim, rozwiązać problem niedoboru wykwalifikowanej kadry w UE. Będzie promować ideę przekwalifikowania i podnoszenia kwalifikacji, pomagając ludziom zdobyć odpowiednie umiejętności do pracy wysokiej jakości.

Z kolei transformacja ekologiczna i cyfrowa otwiera nowe możliwości dla ludzi i gospodarki UE. Wykwalifikowani pracownicy będą mieli lepsze możliwości zatrudnienia i pełni zaangażowania w życie społeczne. Ma to kluczowe znaczenie, by zapewnić Nas, Europejczyków, że ożywienie gospodarcze oraz transformacja ekologiczna i cyfrowa są społecznie równe i sprawiedliwe.

— Musimy znacznie bardziej skoncentrować się na naszych inwestycjach w kształcenie zawodowe i podnoszenie kwalifikacji. Potrzebujemy lepszej współpracy z firmami, bo one najlepiej wiedzą, czego potrzebują. I musimy dopasować te potrzeby do aspiracji ludzi. Ale musimy również przyciągać na nasz kontynent odpowiednie umiejętności, które pomagają firmom i wzmacniają wzrost Europy — mówiła Ursula von der Leyen, przewodniczącej Komisji Europejskiej w czasie orędzia.

Nowy impuls do ustawicznego uczenia się

Europejski Rok Umiejętności nada nowy impuls, by osiągnąć cele społeczne UE 2030, które dotyczą co najmniej 60 proc. dorosłych szkolących się każdego roku i co najmniej 78 proc. zatrudnionych.

Inicjatywa pomoże również osiągnąć cele kompasu cyfrowego do 2030 r., dotyczące co najmniej 80 proc. dorosłych z podstawowymi umiejętnościami cyfrowymi i 20 mln zatrudnionych w UE specjalistów branży teleinformatycznej (ICT). Obecnie ponad trzy czwarte firm w UE twierdzi, że ma trudności ze znalezieniem pracowników o niezbędnych umiejętnościach, podczas gdy tylko 37 proc. dorosłych regularnie bierze udział w szkoleniach.

Indeks Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Cyfrowego pokazuje, że 4 na 10 dorosłych i co trzecia osoba pracująca w Europie nie ma podstawowych umiejętności cyfrowych. Kobiety są niedostatecznie reprezentowane w zawodach i na studiach związanych z technologią, przy czym tylko 1 na 5 specjalistów ICT i 1 na 3 absolwentów nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM) to kobiety.

77% firm w UE zgłasza trudności w znalezieniu pracowników o niezbędnych umiejętnościach

20 milionów specjalistów branży ICT powinno znaleźć zatrudnienie w UE do 2030 roku

60% dorosłych powinno uczestniczyć w szkoleniach co roku do 2030 roku

Gwiezdny Krąg

I właśnie dla uczczenia Europejskiego Roku Umiejętności organizatorzy 18. już edycji olimpiady „Gwizdny Krąg” przygotowali wiele niespodzianek.

Czym jest Gwiezdny Krąg? To Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej — pierwsza jej edycja odbyła się w 2004 r. Jest jedyną Olimpiadą w Polsce realizowaną wspólnie przez Komisję Europejską Przedstawicielstwo w Polsce oraz Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce. Od wielu lat w jej organizację angażuje się Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej”, punkty Europe Direct w Polsce, a także członkowie zespołu eksperckiego Team Europe.

Celem Olimpiady jest popularyzowanie wiedzy o Unii Europejskiej, w szczególności jej systemu instytucjonalnego, procesu integracji europejskiej, unijnych polityk, prawa i europejskich wartości oraz ogólnej wiedzy o Europie i państwach członkowskich UE.

Dlatego warto stale śledzić stronę internetową i profile na mediach społecznościowych. A już dziś warto dopilnować, by to właśnie nasze szkoły zgłosiły się do udziału w projekcie.

Magdalena Maria Bukowiecka

Kto może wziąć udział?

Olimpiada kierowana jest do uczniów szkół ponadpodstawowych: liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających oraz dla uczniów szkół ponadpodstawowych i branżowych.

Chcesz wziąć udział?

Twoja szkołą musi wysłać formularz zgłoszeniowy do 7 marca 2023 roku na adres: kontakt@gwiezdnykrag.pl.

Jakie nagrody czekają?

– laureaci i finaliści Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg” otrzymują maksymalną liczbę punktów w procesie rekrutacyjnym na wybrane kierunki na Uniwersytecie Warszawskim oraz Uniwersytecie Szczecińskim;

– płatny staż w Parlamencie Europejskim;

– wyjazd studyjny do Parlamentu Europejskiego;

– nagrody rzeczowe.

Kontakt z Organizatorami:

e-mail: kontakt@gwiezdnykrag.pl

www.gwiezdnykrag.pl

https://www.facebook.com/gwiezdnykrag/

tel. 797 274 316