Tegoroczna edycja Europejskich Dni Rozwoju (EDD) odbędzie się 21 i 22 czerwca pod hasłem „Global Gateway: budowanie zrównoważonych partnerstw na rzecz połączonego świata”. Wydarzenie zgromadzi uczestników wysokiego szczebla z całego świata, aby podsumować postępy we wdrażaniu strategii Global Gateway.

W świecie charakteryzującym się rosnącą niestabilnością i wspólnymi globalnymi wyzwaniami nasze kraje partnerskie potrzebują wiarygodnych przyjaciół. Dzięki Global Gateway Unia Europejska podwaja swe wysiłki i oferuje partnerstwo oparte na wspólnych wartościach i celach w zakresie zielonych, inteligentnych i sprzyjających włączeniu społecznemu inwestycji. Z niecierpliwością oczekuję na spotkanie z przywódcami politycznymi, przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego i sektora prywatnego z całego świata podczas Europejskich Dni Rozwoju, podczas których będziemy omawiać konkretne wdrażanie Global Gateway – powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej – Ursula von der Leyen.

Global Gateway ma na celu uruchomienie do 2027 r. inwestycji o wartości do 300 mld euro w ramach podejścia Drużyna Europy między UE, państwami członkowskimi, instytucjami finansowania rozwoju i sektorem prywatnym. Inicjatywa „Global Gateway” spotkała się z bardzo pozytywnym przyjęciem, a kilka państw członkowskich przedstawiło już swój konkretny wkład. Europejskie Dni Rozwoju będą kluczowym wydarzeniem w 2022 r., podczas którego będziemy rozmawiać o tym, w jaki sposób, jako Drużyna Europy, możemy współpracować z krajami partnerskimi, w tym z sektorem prywatnym i przedsiębiorstwami europejskimi, aby realizować inicjatywy przewodnie – dodaje komisarz do spraw partnerstw międzynarodowych – Jutta Urpilainen.

Podczas Europejskich Dni Rozwoju odbędzie się szereg paneli wysokiego szczebla poświęconych pięciu kluczowym dziedzinom Global Gateway: technologiom cyfrowym, klimatowi i energii, transportowi, zdrowiu, edukacji i badaniom naukowym. Zorganizowane zostaną specjalne sesje poświęcone kontekstowi geopolitycznemu i potrzebie trwałych strumieni finansowania, oraz sesje dotyczące każdego z regionów.

Global Gateway ma na celu mobilizację inwestycji w zrównoważoną infrastrukturę w celu stworzenia sprzyjających ram regulacyjnych na całym świecie. UE przedstawia krajom partnerskim inteligentną, ekologiczną i pozytywną ofertę w zakresie inwestycji w infrastrukturę, zgodnie z normami unijnymi i międzynarodowymi.

Global Gateway wspiera dwojaką transformację – ekologiczną i cyfrową – na całym świecie. Ma na celu rozwój inteligentnych, czystych i bezpiecznych połączeń w sektorach cyfrowym, energetycznym i transportowym oraz wzmocnienie systemów opieki zdrowotnej, edukacji i badań naukowych na całym świecie. Wiele sesji jest proponowanych przez organizacje, które są kluczowymi partnerami Global Gateway, aby osiągnąć cele inicjatywy. Dodatkowo istnieją możliwości tworzenia sieci kontaktów oraz mają miejsce wystawy, stoiska i występy.

Europejskie Dni Rozwoju będą wydarzeniem hybrydowym. Oczekuje się, że 2,5 tys. uczestników przyjedzie do Brukseli z całego świata, a kolejne 10 tys. osób weźmie udział przez internet. Na specjalny program do Brukseli przyjedzie jedenastu młodych liderów; każdy z nich będzie uczestniczył w panelu dyskusyjnym wysokiego szczebla podczas tego wydarzenia.

Pełny program Europejskiego Dnia Rozwoju zostanie udostępniony na początku maja. Rejestracja trwa do 6 czerwca.