Nauczyciel akademicki i prawnik, polityk i samorządowiec. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Profesor nadzwyczajny UW oraz Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku. Doktor habilitowany nauk prawnych. Wykłada międzynarodowe prawo publiczne i prawo europejskie. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa międzynarodowego i europejskiego.
Poseł na Sejm RP (2005–2011). Od 2014 poseł do Parlamentu Europejskiego z okręgu obejmującego województwa warmińsko-mazurskie i podlaskie z listy Prawa i Sprawiedliwości.  Członek Komisji Spraw Zagranicznych i Podkomisji Praw Człowieka.