Zaczęło obowiązywać rozporządzenie w sprawie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego („OIPE”), przyjęte w 2019 roku. Jest to pierwszy krok na drodze do nowego, dobrowolnego ogólnounijnego systemu oszczędzania na emeryturę, który będzie oferować wiele instytucji finansowych w całej UE. OIPE – ważny element planu działania Komisji Europejskiej na rzecz wzmocnienia unii rynków kapitałowych – będzie stanowił uzupełnienie publicznych i pracowniczych systemów emerytalnych, wraz z istniejącymi systemami krajowymi i prywatnymi.

OIPE zapewni osobom oszczędzającym na emeryturę większy wybór, korzyści płynące z większej konkurencji, a także większą przejrzystość i elastyczność w zakresie wachlarza produktów. Dostawcy OIPE odniosą korzyści z rzeczywistego jednolitego rynku dla OIPE oraz z ułatwionej dystrybucji transgranicznej, która umożliwi im łączenie aktywów i osiągnięcie korzyści skali.

Jednocześnie OIPE pomoże skierować oszczędności na rynki kapitałowe oraz zwiększy inwestycje i wzrost gospodarczy w Unii Europejskiej.

  • Dzięki nowym ramom ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (OIPE) obywatele UE będą mieli większy wybór systemów oszczędzania na emeryturę. Jednocześnie będą korzystać ze skutecznej ochrony konsumenta. Jako uzupełnienie emerytur publicznych OIPE zaspokaja potrzeby dzisiejszego młodego pokolenia i umożliwia lepsze planowanie i tworzenie rezerw na przyszłość. Od dziś dostawcy emerytur indywidualnych mogą oferować OIPE w całej UE na podstawie pojedynczej rejestracji produktu. Dzięki ukierunkowaniu oszczędności na inwestycje długoterminowe OIPE przyczyni się do pobudzenia wzrostu gospodarczego w UE – zakomunikowała komisarz Mairead McGuinness, odpowiedzialna za stabilność finansową, usługi finansowe i unię rynków kapitałowych.

Kontekst

Wniosek Komisji Europejskiej w sprawie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego z czerwca 2017 r. wpisuje się w plan działania Komisji dotyczący wzmocnienia unii rynków kapitałowych. Rozporządzenie w sprawie OIPE zostało uzgodnione i przyjęte w dniu 25 lipca 2019 r. Jego celem jest stworzenie wewnętrznego rynku emerytur indywidualnych, zwiększenie możliwości dostawców w zakresie transgranicznego oferowania indywidualnych produktów emerytalnych oraz zapewnienie konsumentom konkurencyjnego systemu oszczędzania na emeryturę.