Po przerwie spowodowanej pandemią Komisja Europejska przywraca jeden z flagowych unijnych programów na rzecz młodych, czyli DiscoverEU. W ramach projektu 60 tys. młodych osób w wieku od 18 do 20 lat otrzyma darmowe bilety na przejazdy koleją po Europie w 2022 r. Przyszły rok określono mianem Europejskiego Roku Młodzieży.

Przez najbliższe dwa tygodnie, od 12 października od godz. 12 do 26 października do godz. 12, młodzi Europejczycy urodzeni między 1 lipca 2001 r. a 31 grudnia 2003 r. mogą składać wnioski o otrzymanie bezpłatnego biletu kolejowego.

W tej edycji wyjątkowo będą mogły wziąć udział 19- i 20-latkowie, z uwagi na fakt, że odpowiadające ich rocznikom edycje konkursu zostały zawieszone z powodu pandemii COVID-19. Ponadto, o bilet w tegorocznej rundzie konkursu będą mogli ubiegać się jeszcze obywatele Wielkiej Brytanii mimo że kraj ten nie należy już do Unii Europejskiej.
Zwycięzcy będą mieli możliwość zrealizowania biletu od marca 2022 r. do lutego 2023 r. przez okres nie dłuższy niż 30 dni. Warunki rezerwacji są elastyczne. W razie pogorszenia się sytuacji pandemicznej, do chwili odjazdu można zmienić datę wyjazdu. Podróżnym zaleca się śledzenie na bieżąco strony Re-openEU, na której aktualizowane są wszelkie informacje dotyczące ograniczeń w podróżach między krajami UE.

Wyłonieni kandydaci mogą odbyć podróż indywidualnie lub w grupie liczącej maksymalnie pięć osób, przy zastrzeżeniu, że wszyscy uczestnicy spełniają wymagane kryteria oraz mieszczą się w wymaganym przedziale wiekowym.

Pula biletów jaką otrzyma każde państwo członkowskie jest przydzielana na podstawie liczby ludności danego kraju, w stosunku do całkowitej liczby mieszkańców Unii Europejskiej.

Celem projektu poszerzenie horyzontów i promocja zielonego transportu

DiscoverEU jest inicjatywą Unii Europejskiej, która daje możliwość młodym mieszkańcom Wspólnoty odkrywania różnorodności, dziedzictwa kulturowego i historii Europy oraz daje okazję do poznania i łączenia się z ludźmi z całego kontynentu. Udział w programie to także sposobność do zdobycia wiedzy, wzbogacenia doświadczeń oraz rozwoju osobistego młodych Europejczyków – ich niezależności, pewności siebie, a także otwartości na inne kultury, przekonują organizatorzy projektu.

Podkreślają oni również jego ekologiczny wymiar. DiscoverEU stanowi bowiem integralną część obchodzonego w tym roku Europejskiego Roku Kolei, którego celem jest promocja i zachęcanie mieszkańców Wspólnoty do przemieszczania się nieskoemisyjnymi środkami transportu, głównie koleją.

Komisja zastrzega jednak, że młodzi Europejczycy, którzy mieszkają na wyspach, albo w innych trudno dostępnych i odległych obszarach, będą mogli podróżować promem, autobusem, lub w skrajnych przypadkach samolotem.

To już kolejna edycja programu

Pierwsza runda konkursu DiscoverEU miała miejsce w czerwcu 2018 r. Komisja uruchomiła projekt na wniosek europarlamentarzystów. Inicjatywa stanowi integralną część programu Erasmus+ na lata 2021-2027.
Poprzednie dwie edycje, które odbyły się w latach 2018 i 2019, przyciągnęły około 350 tys. młodych Europejczyków, a 70 tys. z nich przyznano darmowe bilety.