Komisja otwiera dziś jesienną rundę zgłoszeń do DiscoverEU, dzięki czemu 35 tys. młodych ludzi otrzyma bilet kolejowy, który umożliwi im odkrywanie Europy i jej bogatej kultury.

Zaproszenie do zgłoszenia jest otwarte od dziś godz. 12.00 do 25 października godz. 12.00 dla wnioskodawców z krajów uczestniczących w programie Erasmus+. Aby zdobyć bilet, młodzi ludzie muszą wejść na Europejski Portal Młodzieżowy i odpowiedzieć na 5 pytań konkursowych i jedno pytanie dodatkowe. Kandydaci, urodzeni między 1 stycznia i 31 grudnia 2004 r., którzy pomyślnie przejdą procedurę konkursową, będą mogli podróżować po Europie przez okres do 30 dni od 1 marca 2023 r. do 29 lutego 2024 r.

Komisarz do spraw innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży Marija Gabriel powiedziała: Rok 2022 jest Europejskim Rokiem Młodzieży i jest to kluczowy moment w historii Europy. Musimy skupić się na młodszych pokoleniach i zaoferować im możliwość poszerzenia horyzontów, by zbudować świat, który będzie bardziej połączony i tolerancyjny. To właśnie kryje się za inicjatywą DiscoverEU. Dzięki podróżowaniu młodzi ludzie mogą odkryć naszą różnorodność, ale także przekonać się o tym, jak wiele nas łączy.

Europejski Rok Młodzieży 2022 stał się okazją do zwiększenia liczby oferowanych biletów. W tym roku dostępnych jest w sumie 70 tys. biletów. DiscoverEU jest obecnie częścią programu Erasmus+, w związku z czym do udziału w konkursie kwalifikują się również uczestnicy z Islandii, Liechtensteinu, Macedonii Północnej, Norwegii, Serbii i Turcji. 

Laureaci konkursu będą mogli ponownie skorzystać z karty rabatowej, która zapewni im dostęp do ponad 40 tys. zniżek w zakresie transportu publicznego, kultury, zakwaterowania, wyżywienia, sportu i innych usług dostępnych w kwalifikujących się krajach.

W ramach Europejskiego Roku Młodzieży Komisja uruchomiła inicjatywę przewodnią „Młodzież odkrywa kulturę dzięki DiscoverEU w 2022 r.”. Dlatego też 25 maja 2022 r. otwarto Szlak Kultury DiscoverEU. Łączy on różne miejsca docelowe i sektory kultury, takie jak architektura, muzyka, sztuki piękne, teatr, moda, wzornictwo itp. Osoby podróżujące w ramach DiscoverEU mogą odwiedzić Europejskie Stolice Kultury, miejsca znajdujące się na prestiżowej liście światowego dziedzictwa UNESCO lub obiekty, którym przyznano znak dziedzictwa europejskiego. Ponadto mogą również zatrzymać się w miastach, którym przyznano nagrodę Access City. Są to miasta, które wyszły ponad to, co konieczne, w swoich staraniach na rzecz lepszej dostępności dla wszystkich, niezależnie od wieku, mobilności czy zdolności.

Agencje krajowe Erasmus+ wspierają młodych ludzi, organizując spotkania informacyjne przed wyjazdem, by przygotować ich do podróży. Podczas tych spotkań DiscoverEU promuje debatę m.in. na temat zrównoważonego rozwoju, kultury i tożsamości europejskiej. Ponadto w ramach Europejskiego Roku Młodzieży agencje organizują również spotkania DiscoverEU. Jest to inicjatywa uruchomiona latem 2022 r., która obejmuje interesujący program kulturalny trwający od jednego do trzech dni we wszystkich krajach programu Erasmus+. Takich spotkań odbyło się do tej pory 49 i będą one kontynuowane w kolejnych latach.

Ponieważ włączenie społeczne jest absolutnym priorytetem programu Erasmus+, uczestnicy z niepełnosprawnościami lub z problemami zdrowotnymi mogą w trakcie podróży korzystać z pomocy osoby towarzyszącej. Oprócz kosztów podróży zapewnia się również dodatkową pomoc indywidualną. W tym roku agencje krajowe programu Erasmus+ uruchomią również działanie DiscoverEU Inclusion, które umożliwi ubieganie się o dotację organizacjom pracującym z osobami młodymi o mniejszych szansach.

Komisja zachęca do zrównoważonego podróżowania koleją. Dostępne są specjalne rozwiązania dla młodych ludzi z regionów najbardziej oddalonych, krajów i terytoriów zamorskich, obszarów oddalonych i wysp.

Kontekst

Komisja uruchomiła inicjatywę DiscoverEU w czerwcu 2018 r. po działaniu przygotowawczym Parlamentu Europejskiego. Inicjatywa została włączona do nowego programu Erasmus+ na lata 2021–2027.

Od 2018 r. o 165 tys. dostępnych biletów ubiegało się prawie 754 tys. kandydatów. W ankiecie przeprowadzonej po podróży 66 proc. kandydatów oświadczyło, że po raz pierwszy wyjechało pociągiem poza swój kraj zamieszkania. Dla wielu z nich była to także pierwsza podróż bez rodziców lub innych dorosłych i większość z nich wskazała, że stali się dzięki temu bardziej niezależni.

Dzięki DiscoverEU mieli szansę lepiej zrozumieć inne kultury i europejską historię. To doświadczenie pozwoliło im również udoskonalić znajomość języków obcych. Dwie trzecie spośród nich stwierdziło, że gdyby nie DiscoverEU, nie byłoby ich stać na bilet. Uczestnicy mogą zostać ambasadorami DiscoverEU, aby promować tę inicjatywę. Zachęca się ich również do skontaktowania się online z innymi podróżującymi z oficjalnej grupy DiscoverEU online w celu wymiany doświadczeń i porad, zwłaszcza na temat doświadczeń kulturowych lub sposobów podróżowania cyfrowo i w sposób zrównoważony.

Aby zgłosić się do udziału w konkursie, kwalifikujący się kandydaci muszą wypełnić quiz wielokrotnego wyboru sprawdzający ich ogólną wiedzę o Unii Europejskiej i innych inicjatywach unijnych skierowanych do młodych ludzi. W dodatkowym pytaniu kandydaci mają oszacować, ile osób urodzonych we wtorek ubiega się o udział w tej rundzie. Im bardziej odpowiedź będzie zbliżona do prawidłowej odpowiedzi, tym więcej punktów uzyska kandydat. Umożliwi to Komisji klasyfikację wnioskodawców. Komisja będzie oferować bilety osobom zgodnie z ich pozycją w klasyfikacji aż do wyczerpania dostępnych biletów.

APLIKUJ

Dodatkowe informacje

DiscoverEU

Europejski Portal Młodzieżowy