Z czym kojarzy Ci się patriotyzm? Jak rozumieć tożsamość narodową? Czy zachowanie języka polskiego było warunkiem odzyskania niepodległości w 1918 roku? — to tylko kilka z zagadnień, o które w swojej najnowszej ankiecie pyta działające przy UWM Studenckie Naukowe Koło Językoznawców.

O Kole

Studenckie Naukowe Koło Językoznawców przy Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim działa od wielu dekad, a jego początki sięgają lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. W największym skrócie — Koło to grupa studentów, których łączy nie tylko zamiłowanie do języka ojczystego, ale też chęć promocji olsztyńskiej polonistyki. Dziś obserwatorami poczynań Koła jest nie tylko miejscowa społeczność, ale również studenci Uniwersytetu Wrocławskiego czy Lwowskiego.

Koło stara się propagować treści, które podaje zawsze w formie przystępnej dla każdego czytelnika, także dla kogoś, kto z polonistyką nie ma nic wspólnego. Studenci tworzą nie tylko własne memy, ale choćby serie postów, publikowanych cyklicznie są na Facebookowym funpage’u Koła.

Oprócz działalności w Internecie, koło bierze udział, a co 2 lata nawet organizuje Międzynarodowe Studenckie Seminarium Językoznawcze. W projekt ten zaangażowany jest również Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie. Dzięki międzynarodowej działalności SNKJ łączy i integruje studentów polonistyki.

Studenci należący do SNKJ są aktywni naukowo. Wygłosili referaty w Olsztynie, we Lwowie, we Wrocławiu. Prowadzą również badania nad poczuciem patriotyzmu i jego stosunkiem do języka polskiego.

Opiekunem Koła jest niezastąpiona dr hab. Renata Makarewicz, prof. UWM, która dzielnie wspiera studentów stawiających pierwsze kroki w świecie nauki. Przewodniczącym jest Maria Doroszczak, zaś obowiązki koordynatora działań SKNJ pełni Aleksandra Orzoł.

Patriotyzm w języku, język w patriotyzmie

— Nasz zespół otrzymał Studencki Grant Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego na badania dotyczące rozumienia pojęcia słowa i idei patriotyzmu — mówi Milena Głażewska, była przewodnicząca koła, obecnie doktorantka Szkoły Doktorskiej UWM, dyscyplina: językoznawstwo. — Stąd pomysł na ankietę, którą kierujemy do ludzi w różnym wieku, bo chcemy zbadać, jak patriotyzm wyrażany jest w języku polskim. Prosimy o wypełnienie ankiety zgodnie ze swoimi przekonaniami, bo nie ma tu złych odpowiedzi. Uzyskane wyniki opracujemy i opublikujemy w mediach.

Ankieta jest anonimowa. Dostępna jest pod linkiem:

https://docs.google.com/forms/d/1zuZHN-aOu3uoEfyQePaTd_8mPLGzCkwKhfLlaAfJ4HY/edit

— To dla nas ważne zadanie, dlatego dziękujemy za pomoc w znalezieniu odpowiedzi na nurtujące nas problemy naukowe — zachęca Milena Głażewska.

Patronat medialny nad Studenckim Naukowym Kołem Językoznawców sprawuje Punkt Europe Direct Warmia i Mazury, który działa przy Grupie WM, wydawcy „Gazety Olsztyńskiej, „Dziennika Elbląskiego” oraz wydawnictw specjalnych, magazynów i tygodników regionalnych.

Magdalena Maria Bukowiecka