Zapraszamy wszystkich przedstawicieli mediów na oświadczenia wiceministra spraw zagranicznych Pawła Jabłońskiego oraz komisarz UE ds. partnerstw międzynarodowych Jutty Urpilainen, które obędzie się 14 marca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 17:00 na przejściu granicznym w Medyce.

Podczas wizyty w Polsce komisarz Jutta Urpilainen przebywać będzie wraz z wiceministrem Pawłem Jabłońskim w Rzeszowie oraz odwiedzi ośrodek recepcyjny dla uchodźców w Medyce. Następnie uda się na przejście graniczne w Medyce aby zapoznać się z bieżącą sytuacją na polsko-ukraińskiej granicy. W ramach wizyty przewidziane jest także spotkanie z przedstawicielami organizacji humanitarnych. Komisarz Jutta Urpilainen ma także zaplanowane spotkanie z wojewodą podkarpacką Ewą Leniart, prezydentem Rzeszowa Konradem Fijołkiem oraz zastępcą szefa Delegatury UE w Kijowie Remim Duflotem (Ambasada UE w Kijowie została tymczasowo przeniesiona do Rzeszowa)