7 lutego 1992 roku w Maastrich podpisano historyczny traktat. Dokument parafowany w południowej Holandii stał się fundamentem współczesnej Unii Europejskiej. Dzięki niemu państwa europejskie zaczęły bliżej ze sobą współpracować w obszarach obywatelstwa europejskiego, wspólnej polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa, wymiaru sprawiedliwości oraz spraw wewnętrznych. Z okazji okrągłej rocznicy tego wydarzania, zapraszamy do lektury komentarza Profesora Jana Barcza – Członka Konferencji Ambasadorów RP oraz Team Europe.