Komisja Europejska zaktualizowała unijny wykaz bezpieczeństwa lotniczego – wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów lub ograniczeniom w wykonywaniu przewozów w ramach Unii Europejskiej, ponieważ nie spełniają międzynarodowych norm bezpieczeństwa. W wyniku aktualizacji w unijnym wykazie bezpieczeństwa lotniczego ujętych jest obecnie 21 przewoźników lotniczych certyfikowanych w Rosji.

Odzwierciedla to poważne obawy dotyczące bezpieczeństwa wynikające z przymusowej ponownej rejestracji przez Rosję statków powietrznych będących własnością zagraniczną ze świadomością zezwolenia na ich eksploatację bez ważnych świadectw zdatności do lotu. Stanowi to naruszenie międzynarodowych norm bezpieczeństwa lotniczego.

Rosyjska Federalna Agencja Transportu Lotniczego zezwala rosyjskim przewoźnikom na eksploatację setek zagranicznych statków powietrznych bez ważnego świadectwa zdatności do lotu. Rosyjscy przewoźnicy, o których mowa, działają ze świadomością naruszania odpowiednich międzynarodowych norm bezpieczeństwa. Jest to nie tylko oczywiste naruszenie Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym (konwencja chicagowska), ale stwarza również bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa. Żyjemy w kontekście niczym niesprowokowanej i nieuzasadnionej agresji wojskowej Rosji wobec Ukrainy. Chcę jednak jasno stwierdzić, że decyzja ta nie jest kolejną sankcją wobec Rosji; została ona podjęta wyłącznie ze względów technicznych i mając na uwadze bezpieczeństwo. Nie łączymy bezpieczeństwa z polityką – zakomunikowała komisarz ds. transportu – Adina Vălean.

Po aktualizacji zakaz lotów w unijnej przestrzeni powietrznej obowiązuje 117 przewoźników lotniczych:

  • 90 certyfikowanych przewoźników lotniczych z 15 różnych państw[1] z powodu niewystarczającego nadzoru nad bezpieczeństwem ze strony władz lotniczych tych państw;
  • 21 przewoźników lotniczych certyfikowanych w Rosji oraz 6 indywidualnych przewoźników lotniczych z innych państw na podstawie stwierdzonych poważnych niedociągnięć w zakresie bezpieczeństwa: Avior Airlines (Wenezuela), Blue Wing Airlines (Surinam), Iran Aseman Airlines (Iran), Iraqi Airways (Irak), Med-View Airlines (Nigeria) oraz Air Zimbabwe (Zimbabwe).

Kolejni dwaj przewoźnicy lotniczy podlegają ograniczeniom wykonywania lotów i mogą wykonywać loty do UE wyłącznie określonymi typami statków powietrznych: Iran Air (Iran) i Air Koryo (Korea Północna).

Kontekst

Aktualizacja unijnego wykazu bezpieczeństwa lotniczego opiera się na jednomyślnej opinii ekspertów ds. bezpieczeństwa lotniczego z państw członkowskich, którzy spotkali się za pośrednictwem wideokonferencji 5 kwietnia 2022 r. pod auspicjami Komitetu ds. Bezpieczeństwa Lotniczego UE. Komitetowi przewodniczy Komisja Europejska, a wsparcia udziela jej Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego. Komisja Transportu Parlamentu Europejskiego popiera tę aktualizację. Decyzje podejmowane w związku z unijnym wykazem bezpieczeństwa lotniczego opierają się na międzynarodowych normach bezpieczeństwa, a w szczególności na normach Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.