Działania na rzecz poprawy edukacji oraz zwiększenia szans na zatrudnienie. Co proponuje Komisja Europejska?

10 grudnia, 2021

Na majowym Szczycie Społecznym w Porto przywódcy UE z zadowoleniem przyjęli unijny cel na 2030 rok zgodnie z którym 60 proc. wszystkich osób dorosłych powinno każdego roku uczestniczyć w szkoleniach. […]

KE proponuje rozszerzenie wykazu „przestępstw w UE” o nawoływanie do nienawiści i przestępstwa z nienawiści

10 grudnia, 2021

Komisja Europejska przedstawiła inicjatywę mającą na celu rozszerzenie wykazu przestępstw w UE o nawoływanie do nienawiści i przestępstwa z nienawiści zgodnie z zapowiedzią przewodniczącej Ursuli von der Leyen zawartą w orędziu o […]

Wnioski Komisji Europejskiej i poprawa warunków pracy osób pracujących za pośrednictwem cyfrowych platform

10 grudnia, 2021

Komisja Europejska proponuje szereg środków służących poprawie warunków pracy za pośrednictwem platform internetowych oraz wspieraniu zrównoważonego wzrostu cyfrowych platform pracy w UE. Nowe przepisy zapewnią osobom pracującym za pośrednictwem cyfrowych […]

Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym. Zgłoś swoje uwagi!

10 grudnia, 2021

Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym: Komisja Europejska zachęca do zgłaszania uwag na temat projektu wytycznych w sprawie układów zbiorowych dotyczących warunków pracy osób pracujących na własny rachunek niezatrudniających pracowników. Komisja Europejska zachęca […]

Unijny kodeks współpracy policyjnej. Znamy szczegóły!

9 grudnia, 2021

Komisja Europejska przedstawiła unijny kodeks współpracy policyjnej, aby ułatwić współpracę organów ścigania z różnych państw członkowskich i zapewnić funkcjonariuszom policji w UE nowocześniejsze narzędzia wymiany informacji. Jako że działalność dużej […]

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje porozumienie polityczne w sprawie Europejskiego Roku Młodzieży

8 grudnia, 2021

Komisja z zadowoleniem przyjmuje porozumienie polityczne osiągnięte wczoraj wieczorem przez Parlament Europejski i Radę w sprawie ogłoszenia roku 2022 Europejskim Rokiem Młodzieży. Po ogłoszeniu przez przewodniczącą Ursulę von der Leyen w orędziu o […]

W jakim kierunku powinna podążać Unia Europejska, aby sprostać wyzwaniom na Starym Kontynencie?

7 grudnia, 2021

,,Porozmawiajmy o polityce migracyjnej Europy. W jakim kierunku powinna podążać Unia Europejska, aby sprostać wyzwaniom na Starym Kontynencie?” W ramach działań dla społeczności wspolnie.eu Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce i […]

Stary kontynent się starzeje. Jak na to reagować?

29 listopada, 2021

Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce we współpracy z ośrodkiem dialogu i analiz THINKTANK zaprasza na cykl debat skierowanych do szerokiej publiczności o sprawach dotyczących każdego Polaka. Kolejna z serii „ROZMÓW […]

Koronawirus: Komisja Europejska proponuje wzmocnienie koordynacji działań na rzecz bezpiecznego podróżowania w UE

26 listopada, 2021

Komisja Europejska zaproponowała aktualizację zasad koordynacji bezpiecznego i swobodnego przemieszczania się w UE, które zostały wprowadzone w odpowiedzi na pandemię COVID-19. Od lata znacznie wzrósł poziom zaszczepienia i wprowadzono unijne […]

Instytucje Unijne

2022 © Grupa WM
Designed by Cormo
Skip to content