KE kieruje do TSUE sprawę przeciwko Polsce. Chodzi o niezależność Urzędu Komunikacji Elektronicznej

24 września, 2021

Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu sprawy przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z naruszeniem prawa UE gwarantującego niezależność krajowego organu regulacyjnego ds. telekomunikacji, Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE). W trybie pilnym […]

Inauguracja dorocznego Dnia Rolnictwa Ekologicznego w UE

24 września, 2021

Parlament Europejski, Rada i Komisja Europejska świętują inaugurację dorocznego „Dnia Rolnictwa Ekologicznego w UE”. Wszystkie trzy instytucje podpisały wspólną deklarację, zgodnie z którą dzień 23 września uznano za Dzień Rolnictwa Ekologicznego w UE. […]

KE wzywa 19 państw do wdrożenia unijnych przepisów dotyczących usług cyfrowych i mediów

24 września, 2021

Komisja Europejska podjęła kroki prawne przeciwko 19 państwom członkowskim, które nie zdołały zapewnić korzyści wynikających z przepisów UE dotyczących mediów audiowizualnych i telekomunikacji. Owe państwa są zobowiązane do bezzwłocznej transpozycji […]

Connecting Europe Express już w Polsce!

21 września, 2021

Pociąg „Łącząc Europę” (Connecting Europe Express) przyjechał wczoraj do Warszawy. Europejski skład zatrzyma się jeszcze w Gdańsku, Białymstoku i Krakowie. Pociąg w 36 dni przejedzie przez 26 państw Europy. Przejazd […]

Nowy europejski Bauhaus. Co wiemy o projekcie?

20 września, 2021

Komisja Europejska przyjęła komunikat określający koncepcję nowego europejskiego Bauhausu. Projekt ten obejmuje szereg działań politycznych i możliwości finansowania. Jego celem jest przyspieszenie transformacji różnych sektorów gospodarki, takich jak budownictwo i […]

HERA, czyli metoda przygotowania na stany zagrożenia zdrowia

20 września, 2021

Komisja Europejska uruchomiła Europejski Urząd ds. Gotowości i Reagowania na wypadek Stanu Zagrożenia Zdrowia (HERA) w celu zapobiegania stanom zagrożenia zdrowia, wykrywania ich i szybkiego reagowania na nie. HERA będzie przewidywać […]

Mamy cyfrową drogę przyszłości

20 września, 2021

Komisja Europejska zaproponowała „Drogę ku cyfrowej dekadzie” – konkretny plan na rzecz transformacji cyfrowej społeczeństwa i gospodarki Unii Europejskiej do 2030 roku. Pandemia wyraźnie pokazała, jak ważną rolę w budowaniu […]

Stolice UE: Tallinn

10 września, 2021

Tallinn to w pewnym sensie miasto kontrastów. Z jednej strony jest to miejsce, które pod względem architektonicznym jest jedną z najbardziej pierwotnych stolic europejskich, a z drugiej strony wiedzie prym […]

Stolice UE: Bratysława

10 września, 2021

Historia tego miasta ma ponad 2000 lat, choć paradoksalnie to miasto jest jedną z najmłodszych stolic europejskich. O jakim mieście mowa? Oczywiście o Bratysławie, która staje się coraz popularniejszym celem […]

Instytucje Unijne

2021 © Grupa WM
Designed by Cormo
Skip to content